INSTRUIRE PRIVIND SECURITATEA MUNCII ȘI

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR PREMEDICAL (PÎNĂ LA SOSIREA AMBULANȚEI)

Conform art. 12 alin.(1) din Legea SSM nr. 186 din 10.08.2008 - În cazul unui pericol grav şi imediat, angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. ... Detalii... »

Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 158 | Adăugat de: IonDarii | Data: 08.03.2019 | Comentarii (0)

Acordarea primului ajutor medical constă în efectuarea celor mai simple măsuri de urgenţă la locul de afectare sau în apropierea lui, cu scopul de a micşora suferinţele accidentatului, a înlătura cauzele care pun în pericol sau pot duce la înrăutăţirea stării sinistratului.

         Primul ajutor poate fi efectuat ca autoajutor şi ajutor reciproc. Autoajutorul este accesibil pentru orice persoană cu o oarecare pregătire fără studii medicale. Aceasta are o mare importanţă, deoarece efectuarea autoajutorului poate preîntîmpina apariţia multor complicaţii, uşurează consecinţele leziunii, iar în multe cazuri poate p ... Detalii... »

Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 20376 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (1)

Hemoragie se numeşte revărsarea sîngelui din patul vascular în ţesuturi şi cavităţile organismului sau în mediul înconjurător. Hemoragia apare la orice lezare.

         Hemoragia poate fi clasificată după mai multe criterii:

         -  internă -  este cea în care sîngele se revarsă în unele cavităţi ale organismului (abdominală, toracală, cranială) sau în ţesuturi;

... Detalii... »

Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 17616 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

         Şocul traumatic este o complicaţie serioasă a traumelor şi combustiilor, care duce la inhibarea funcţiei organelor vitale. Şocul este o reacţie de răspuns a organismului la excitarea dureroasă puternică. De obicei şocul traumatic apare la combustii pe suprafeţe mari, la politraumatism, la trauma oaselor bazinului, femurului, coloanei vertebrale, cutiei toracice.

         Şocul poate fi:

 1. Primar – apare îndată după traumă; ... Detalii... »
Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 1495 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

Degerare.  Degerarea este leziunea sub acţiunea îndelungată a temperaturii joase a mediului ambiant. Cel mai des degerării sînt supuse faţa, mîinile, picioarele. Degerării contribuie poziţia nemişcată sau forţată un timp îndelungat pe gheaţă, zăpadă, în vînt, mai ales cînd este mărită umiditatea, haina este udă, încălţămintea îngustă. Degerarea poate să se petreacă şi la temperatura aerului mai sus de zero dacă omul se află nemişcat mult timp.

         Se deosebesc 4 grade de degerături:

... Detalii... »

Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 1372 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

         În Republica Moldova din SPT un pericol deosebit prezintă amoniacul lichefiat, clorul, acidul clorhidric, alcoolul metilic etc.

         Amoniacul – un gaz incolor cu miros puternic, în atmosferă fumegă, uşor inflamabil. Este mai uşor ca aerul, bine se dizolvă în apă. Amestecul uscat de amoniac cu aer în proporţie de 4:3 este explozibil. Concentraţia admisibilă de amoniac la întreprinderile industriei chimice şi frigorifice este de 0,2 mg/m3 (0,02 mg/l). Concentraţia de 500 mg/m3 poate duce la deces.

... Detalii... »

Categorie: PRIMUL AJUTOR MEDICAL | Vizualizări: 1007 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Anunţaţi serviciul 901. Calm indicaţi strada, numărul blocului, scara, etajul (în acest caz ajutorul vine mai repede).
 • Nu   faceţi panică ! Întrerupeţi alimentaţia cu  electricitate şi gaze.
 • Ajutaţi persoanele în vîrstă şi copiii să părăsească zona periculoasă.
 • < ... Detalii... »
Categorie: REGULI DE SECURITATE | Vizualizări: 1491 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

În timpul mişcării seismice

 • Nu părăsiţi locuinţa, puteţi fi surprins într-un loc (hol sau scară) unde vă puteţi accidenta;
 • Nu folosiţi ascensorul şi scările;
 • Adăpostiţi-vă sub grinzile de rezistenţă, în spaţiul uşilor, la colţurile interioare ale încăperilor, sub o masă sa ... Detalii... »
Categorie: REGULI DE SECURITATE | Vizualizări: 1198 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Semnalul de alarmare la accident chimic (contaminare chimică) este un sunet de sirenă. Cînd aţi recepţionat acest semnal includeţi radiodifuzoarele, ascultaţi informaţia Departamentului SE.
 • Nu faceţi panică ! Acţionaţi conform indicaţiilor organelor PC.
 • Înştiinţaţi despre pericol vecinii. Ţineţi radiodifuzoarele deschise, Rămîneţi în localurile unde vă aflaţi. Ermetizaţi încăperea. Nu aprindeţi focul (concentraţia de substanţe poate provoca explozie) ... Detalii... »
Categorie: REGULI DE SECURITATE | Vizualizări: 940 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • La recepţionarea semnalului despre pericolul contaminării radiative (semnalizarea sirenelor, ceia ce înseamnă “Atenţie tuturor”) imediat includeţi  radiodifuzoarele, ascultaţi  informaţie organelor PC.
 • Nu faceţi panică ! Timpul de deplasare a norului radiativ este suficient de a întreprinde măsuri de protecţie. Anunţaţi  vecinii despre  pericol. Îmbrăcaţi mijloacele de protecţie individuală (confecţionaţi măştile de tifon-vată). Dacă în apropiere nu este nici un edificiu antiradiv, purcedeţi la ermetizarea  localului (camerei, casei) unde vă  aflaţi.
 • ... Detalii... »
Categorie: REGULI DE SECURITATE | Vizualizări: 1000 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

1 2 »
Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map