Lecții video privind securitatea muncii gratuite

Бесплатные видеоуроки по охране труда

Lecția nr. 1. Cine poate fi desemnat responsabil de securitatea muncii la unitate in Republica Moldova Урок №. 1. Кто может быть назначен ответственным за охрану труда на предприятии в Республике Молдова
Lecția nr. 2. Lista documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă in Republica Moldova Урок №. 2. Перечень обязательных документов по охране здоровья и безопасности труда в Республике Молдова
Lecția nr. 3. Cursuri privind securitatea și sănătatea muncii niv 1 vs Cursuri privind securiatea și sănătatea muncii niv 2 Урок №. 3. Курс охранa здоровья и безопасности труда 1 го уровня vs Курс охранa здоровья и безопасности труда 2
Pentru mai multe detalii cu privire la prestare de servicii în domeniul SSM, pentru programare la cursuri, sau pentru consultații cu privire la aspectele privind securitatea în muncă puteți suna la nr. 068118455 – Ion DARII, sau puteți scri la adresa de email – director@ssmexpert.md. Уточнить детали оказания услуг в области охраны труда, записаться на курсы или получить консультацию по вопросам охраны труда можно по телефону 068118455 – Ион ДАРИЙ, или можете написать на адрес электронной почты – director@ssmexpert.md.