Asistență lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă

 

În conformitate cu prevederile legislație privind securitatea muncii fiecare instituție trebuie să aibă un responsabil privind securitatea muncii, sau în cazul în care la instituție nu există o asemenea persoană, instituția poate incheia un contract de prestare servicii cu o companie externă.

Compania noastră vă poate oferi asemenea servicii, după cum urmează:

1) La etapa inițială va efectua auditul în domeniul SSM și va veni cu un raport privind abaterile legislative depistate; 

2) Va elabora ordinele de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate; 

3) Va efectua instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului beneficiarului cu îndeplinirea Fisei personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă; 

4) Va monitoriza efectuarea instruirii la locul de munca si periodica privind securitatea muncii; 

e)  Va elabora pachetul de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă necesare în procesul de activitate: 

· Instrucțiunea instruirii introductiv generale de securitate și sănătate în muncă; 

· Instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului; 

· Instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

· Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor; 

· Instrucțiunile de securitate si sanatate în muncă pentru toate ocupațiile și activitățile, expediate consultantului pe adresa electronică; 

5) Va elabora și întocmi Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; 

6) Va elabora și întocmi fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătații în muncă pentru toți angajații beneficiarului conform listei primite de la acesta; 

7) Va întocmi planul anual de protecţie şi prevenire; 

8) Va efectua  evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente: 

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale; 

· Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc; 

· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă; 

9) Va elabora si intocmi urmatoarele  Registre: 

· Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

· Registrul de evidenta a instruirilor privind apararea impotriva incendiilor; 

· Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor; 

· Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre. 

10) Va intocmi Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor; 

11) Va actualiza toate actele privind securitatea muncii la necesitate; 

12) Va efectua instruiri privind apărarea împotriva incendiilor la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 6 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor; 

13) Va efectua instruiri la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 12 luni, cu îndeplinirea Registrului de
evidență a instruirilor la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

14) Va participa și oferi asistenta în cadrul controalelor efectuate de către organele cu drept de control în domeniul SSM; 

15) Va participa la cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă; 

16) Va propune periodic recomandari si măsuri de înlăturare a abaterilor de la legislația SSM.  

 

Serviciile enumerate mai sus vor fi prestate în baza unui contract, încheiat intre instituția dvs. și compania noastră. 

Prețul pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, variază în dependență de nr. de angajați, domeniul de activitate, fluctuația personalului și locație sau nr. de locații. Vedeți mai jos care poate fi prețul aproximativ pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă la compania dvs.

Atenție!!! În dependență de anumite condiții,  nr. de locații ale clientului, amplasarea locațiilor (în raza or. Chișinău sau în afara acestuia) prezența diverselor utilaje la companie sau alte cerințe, prețul indicat mai jos poate crește.

Pentru a solicita o ofertă sau un draft de contract privind asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, apelați la numerele: 068 11 84 55 sau 068 821 572.

 

Genul de activitate Prețul confom nr. de angajați - cu o locație în raza or. Chișinău (pt necesitatea deplasării la mai multe locații sau la locații în afara or. Chișinău se adaugă cheltuieli de deplasare)

pînă la 10 angajați– 1800 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2100 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 2400 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 2700 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3000 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3300 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 3600 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 3900lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4200 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 4500 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 4800 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5100 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 5400 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 5700 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6000 lei/lună.

pînă la 10 angajați– 2200 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2500 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 2800 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3100 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3400 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3700 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4000 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 4300 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4600 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 4900 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 5200 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5500 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 5800 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 6100 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6400 lei/lună.

pînă la 10 angajați– 2500 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2800 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 3100 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3300 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3600 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3900 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4200 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 4500 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4800 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 5100 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 5400 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5700 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 6000 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 6300 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6600 lei/lună.

 • Medicină (spital, policlinică, clinică privată etc.)
 • Domeniul vitivinicol - fabricarea vinurilor (vinării, producători de vinuri)
 • Agricultură (Cultivarea cerealelor, strugurilor, fructelor, arbuștilor etc.)
 • Construcție
 • Creșterea animalelor - Zootehnie (fermă porcine, ovine, caprine, bovine, cai, păsări etc.)
 • Construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor
 • Producerea mobilei
 • Extracţia pietrei, nisipului şi argilei (Carieră)
 • Silvicultură şi exploatare forestieră
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii, peștelui, produselor lactate, fructelor și legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn - tîmplării (lăzi, sicrie, parchet, elemente decorative etc.)
 • Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (material plastic, cauciuc sintetic, coloranți, îngrățămintelor și produselor azotoase, pesticide, vopsele. lacuri, detergenți, săpunuri, produse cosmetice și parfumerie, cleiuri, gaze industriale etc.)
 • Fabricarea produselor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
 • Fabricarea materialelor de construcţii din argilă (cărămidă, țiglă ceramică etc.)
 • Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
 • Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
 • Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Producţia de metale feroase (tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel)
 • Producţia metalelor preţioase (aluminiu, cupru, plumb etc.)
 • Fabricarea de construcţii metalice (uşi şi ferestre din metal, rezervoare, cisterne şi containere metalice, radiatoare şi cazane)
 • Producţia de unelte şi articole de fierărie (unelte, lacăte şi balamale etc.)
 • Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
 • Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

pînă la 10 angajați– 3000 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 3300 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 3600 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3900 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 4200 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 4500 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4800 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 5100 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 5400 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 5700 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 6000 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 6300 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 6700 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 7000 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 7300 lei/lună.