CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. I - ONLINE - prin ZOOM

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire. 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

Durata cursurilor: 8 ore academice 

Formator: Ion DARII, administrator Centru de Instruire SSM Expert

Preţul: 500 lei/persoană.

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă  reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi
 contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați cursul online. 

Cursul se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns.

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza cursul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).


 
 

 

Graficul cursurilor de instruire - ONLINE la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM

 

Data

desfăşurării

Durata

cursului

Limba de

instruire

Formator

18.01.2021 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
22.01.2021 09.00-14.00 l. rusă

CILOCI Igor - Directorul adjunct al

Inspectoratului de Stat al Muncii

29.01.2021 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"