CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. I - ONLINE - prin ZOOM

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire. 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

Durata cursurilor: 8 ore academice 

Formator: Ion DARII, administrator Centru de Instruire SSM Expert

Preţul: 500 lei/persoană.

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă  reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi
 contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați cursul online. 

Cursul se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns - https://www.ssmexpert.md/test/niv1

Ulterior certificatele și facturile le ve-ți putea ridica de la sediul nostru sau vă vor fi expediate prin poștă.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza cursul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înmatriculat(ă) la Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului I de pregătire (8 ore):

Прошу быть зачисленным(ой) на Курсы по обучению в области охраны здоровья и безопасности труда которые соответствуют первому уровню подготовки (8 часов):

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Adresa poștală la care să trimitem certificatul și factura:

 

 

Graficul cursurilor de instruire - ONLINE la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM

 

Data

desfăşurării

Durata

cursului

Limba de

instruire

Formator

18.09.2020

09.00-14.00

l. română

Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"

05.10.2020

09.00-14.00

l. română

Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"

09.10.2020 09.00-14.00 l. rusă

CILOCI Igor - Directorul adjunct al

Inspectoratului de Stat al Muncii

23.10.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
06.11.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
18.11.2020 09.00-14.00 l. rusă

CILOCI Igor - Directorul adjunct al

Inspectoratului de Stat al Muncii

20.11.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
04.12.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
11.12.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"
21.12.2020 09.00-14.00 l. rusă

CILOCI Igor - Directorul adjunct al

Inspectoratului de Stat al Muncii

28.12.2020 09.00-14.00 l. română Darii Ion - administrator Centru de instruire "SSM Expert"