CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. I - ONLINE - prin ZOOM

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire. 

Cursul se va desfășura la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

Durata cursurilor: 8 ore academice 

Formator: Ion DARII, administrator Centru de Instruire SSM Expert

Preţul: 500 lei/persoană.

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă  reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi
 contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați cursul online. 

Cursul se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns.

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza cursul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).


 
 


În cadrul cursului privind securitatea muncii niv. 1 se vor aborda următoarele subiecte

1. Organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate;

a) Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I;
 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II;

b) Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM):

 • Instruirea introductiv-generală;
 • Instruirea la locul de muncă;
 • Instruirea periodică;
 • Completarea Fișei personale de instruire în domeniul SSM;

 

c) Instruirea lucrătorilor altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea noastră și Completarea Fișei colective de instruire în domeniul SSM;

d) Instruirea personalului neelectrotehnic la I grupă de electrosecuritate și Completarea Registrului corespunzator;

e) Instruirea personalului privind apărarea împotriva incendiilor și Completarea Registrului corespunzator;

f) Instruirea personalului privind acordarea primului ajutor în caz de pericol grav și imediat;

 

2. Elaborarea, revizuirea și înregistrarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;

3. Răspunderea pentru încălcarea legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Răspunderea disciplinară;
 • Răspunderea materială în domeniul SSM;
 • Răspunderea administrativă;
 • Răspunderea penală.

4. Controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Autoritățile cu drept de control în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă

5. Organizarea și efectuarea examenului medical la unitate;

6. Cerințe minime de SSM privind lucru la monitor;

7. Evaluarea riscurilor profesionale;

8. Planul anual de protecție și prevenire;

9. Accidentele de muncă;

 • Clasificarea și definirea accidentelor de muncă și în afara muncii;
 • Comunicarea despre producerea accidentelor;
 • Cercetarea accidentelor în afara muncii;
 • Cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;
 • Modul de completare a Procesului-Verbal privind cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
 • Cercetarea accidentelor grave sau mortale;
 • Înregistrarea și evidența accidentelor.

10. Răspunderea pentru producerea unui accident de muncă;

11. Îndemnizația unică achitată în urma unui accident de muncă. Modalitatea de calcul și achitare a acesteia.

12. Lista actelor obligatorii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate.