Lista de prețuri pentru serviciile de perfectare a setului de acte privind securitatea și sănătatea muncii

 

Prețul pentru perfectarea setului de acte privind securitatea muncii, variază în dependență de numărul de funcții, nr. de angajați și domeniul de activitate. Vedeți mai jos care poate fi prețul aproximativ pentru pregătirea actelor la compania dvs.

Atenție!!! În dependență de anumite condiții, necesitatea de deplasare la sediul clientului, nr. de locații ale clientului, prezența diverselor utilaje la companie sau alte cerințe, prețul indicat mai jos poate crește.

Pentru a solicita pregătirea setului de acte pentru compania dvs., apelați la numerele: 068 11 84 55 sau 068 821 572.

 

Genul de activitate Prețul confom nr. de angajați

pînă la 10 angajați– 2800 lei;

de la 11 la 20 angajați - 3300 lei;

de la 21 la 35 angajați - 3800 lei;

de la 36 la 50 angajați - 4300 lei;

de la 51 la 70 angajați - 4800 lei;

de la 71 la 100 angajați - 5300 lei.

de la 101 la 130 angajați - 5800 lei.

de la 131 la 160 angajați - 6300 lei.

de la 161 la 200 angajați - 6800 lei.

de la 201 la 250 angajați - 7300 lei.

de la 251 la 300 angajați - 7800 lei.

de la 301 la 350 angajați - 8300 lei.

de la 351 la 400 angajați - 8800 lei.

de la 401 la 450 angajați - 9300 lei.

de la 451 la 500 angajați - 9800 lei.

pînă la 10 angajați– 3000 lei;

de la 11 la 20 angajați - 3500 lei;

de la 21 la 35 angajați - 4000 lei;

de la 36 la 50 angajați - 4500 lei;

de la 51 la 70 angajați - 5000 lei;

de la 71 la 100 angajați - 5500 lei.

de la 101 la 130 angajați - 6000 lei.

de la 131 la 160 angajați - 6500 lei.

de la 161 la 200 angajați - 7000 lei.

de la 201 la 250 angajați - 7500 lei.

de la 251 la 300 angajați - 8000 lei.

de la 301 la 350 angajați - 8500 lei.

 

de la 351 la 400 angajați - 9000 lei.

de la 401 la 450 angajați - 9500 lei.

de la 451 la 500 angajați -10000 lei.

pînă la 10 angajați– 3500 lei;

de la 11 la 20 angajați - 4000 lei;

de la 21 la 35 angajați - 4500 lei;

de la 36 la 50 angajați - 5000 lei;

de la 51 la 70 angajați - 5500 lei;

de la 71 la 100 angajați - 6000 lei.

de la 101 la 130 angajați - 6500 lei.

de la 131 la 160 angajați - 7000 lei.

de la 161 la 200 angajați - 7500 lei.

de la 201 la 250 angajați - 8000 lei.

de la 251 la 300 angajați - 8500 lei.

de la 301 la 350 angajați - 9000 lei.

 

de la 351 la 400 angajați - 9500 lei.

de la 401 la 450 angajați -10000 lei.

de la 451 la 500 angajați -10500 lei.

 • Medicină (spital, policlinică, clinică privată etc.)
 • Domeniul vitivinicol - fabricarea vinurilor (vinării, producători de vinuri)
 • Agricultură (Cultivarea cerealelor, strugurilor, fructelor, arbuștilor etc.)
 • Construcție
 • Creșterea animalelor - Zootehnie (fermă porcine, ovine, caprine, bovine, cai, păsări etc.)
 • Construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor
 • Producerea mobilei
 • Extracţia pietrei, nisipului şi argilei (Carieră)
 • Silvicultură şi exploatare forestieră
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii, peștelui, produselor lactate, fructelor și legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn - tîmplării (lăzi, sicrie, parchet, elemente decorative etc.)
 • Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (material plastic, cauciuc sintetic, coloranți, îngrățămintelor și produselor azotoase, pesticide, vopsele. lacuri, detergenți, săpunuri, produse cosmetice și parfumerie, cleiuri, gaze industriale etc.)
 • Fabricarea produselor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
 • Fabricarea materialelor de construcţii din argilă (cărămidă, țiglă ceramică etc.)
 • Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
 • Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
 • Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Producţia de metale feroase (tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel)
 • Producţia metalelor preţioase (aluminiu, cupru, plumb etc.)
 • Fabricarea de construcţii metalice (uşi şi ferestre din metal, rezervoare, cisterne şi containere metalice, radiatoare şi cazane)
 • Producţia de unelte şi articole de fierărie (unelte, lacăte şi balamale etc.)
 • Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
 • Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

pînă la 10 angajați– 4000 lei;

de la 11 la 20 angajați - 4500 lei;

de la 21 la 35 angajați - 5000 lei;

de la 36 la 50 angajați - 5500 lei;

de la 51 la 70 angajați - 6000 lei;

de la 71 la 100 angajați - 6500 lei.

de la 101 la 130 angajați - 7000 lei.

de la 131 la 160 angajați - 7500 lei.

de la 161 la 200 angajați - 8000 lei.

de la 201 la 250 angajați - 8500 lei.

de la 251 la 300 angajați - 9000 lei.

de la 301 la 350 angajați - 9500 lei.

 

de la 351 la 400 angajați -10000 lei.

de la 401 la 450 angajați -10500 lei.

de la 451 la 500 angajați - 11000 lei.