limba română

русский язык

CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. II - ONLINE - prin ZOOM

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 și pct. 73 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin HG nr. 95 din 05.02.2009, lucrătorul desemnat (specialistul SSM) trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul SSM corespunzătoare nivelului II (40 ore).

Formatori:
Darii Ion – Administrator SSM Expert SRL

Lucrator medical

Durata cursurilor: 40 ore academice ,

Preţul: 990 lei/persoană.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.  În prima zi a cursului, cu o oră înainte de curs (luni, ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați cursul online. Acest link va fi valabil toată săptămîna.

Cursul se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns.

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza cursul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

 

În cadrul cursului privind securitatea muncii niv. 2 se vor aborda următoarele subiecte

1. Organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate;

a) Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I;
 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II;

b) Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM):

 • Instruirea introductiv-generală;
 • Instruirea la locul de muncă;
 • Instruirea periodică;
 • Completarea Fișei personale de instruire în domeniul SSM;

 

c) Instruirea lucrătorilor altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea noastră și Completarea Fișei colective de instruire în domeniul SSM;

d) Instruirea personalului neelectrotehnic la I grupă de electrosecuritate și Completarea Registrului corespunzator;

e) Instruirea personalului privind apărarea împotriva incendiilor și Completarea Registrului corespunzator;

f) Instruirea personalului privind acordarea primului ajutor în caz de pericol grav și imediat;

 

2. Elaborarea, revizuirea și înregistrarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;

3. Răspunderea pentru încălcarea legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Răspunderea disciplinară;
 • Răspunderea materială în domeniul SSM;
 • Răspunderea administrativă;
 • Răspunderea penală.

4. Controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Autoritățile cu drept de control în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă

5. Organizarea și efectuarea examenului medical la unitate;

6. Cerințe minime de SSM privind lucru la monitor;

7. Evaluarea riscurilor profesionale;

8. Planul anual de protecție și prevenire;

9. Accidentele de muncă;

 • Clasificarea și definirea accidentelor de muncă și în afara muncii;
 • Comunicarea despre producerea accidentelor;
 • Cercetarea accidentelor în afara muncii;
 • Cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;
 • Modul de completare a Procesului-Verbal privind cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
 • Cercetarea accidentelor grave sau mortale;
 • Înregistrarea și evidența accidentelor.

10. Răspunderea pentru producerea unui accident de muncă;

11. Îndemnizația unică achitată în urma unui accident de muncă. Modalitatea de calcul și achitare a acesteia.

12. Lista actelor obligatorii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate.

 

13. Principii generale de acordare a primului ajutor premedical

 • Cum să facem faţă unei situaţii de urgenţă
 • Planul pentru o situaţie de urgenţă

14. Starea de inconştienţă

15. Resuscitarea cardiopulmonară

16. Plăgi

 • Generalităţi
 • Plăgile cauzate de muşcături
 • Plăgile cu corpi străini
 • Hemoragie

17. Fracturile

18. Temperaturile extreme

 • Arsurile
 • Insolaţia
 • Electrocutarea
 • Degerăturile şi hipotermia

19. Alte situaţii care necesită prim ajutor

 • Coma diabetică
 • Stopul cardiac
 • Accident vascular cerebral
 • Criză epileptică
 • Intoxicaţii 

20. Prevederi generale privind legislația muncii și raporturile de muncă (procedura de angajare, demisie. concediere, acordarea concediilor, timp de muncă și timp d odihnă etc.)