Acasă » 2020 » Aprilie » 30 » Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.)
10:01
Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.)

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.)

 

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

 

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin


4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 

 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru blobul administrativ (Director, Vicedirector medical, Registrator medical la arhivă, Şef secţie resurse umane, Specialist  securitatea şi sănătatea în muncă, Specialist resurse umane, Inginer constructor, Asistent social, Specialist în audit medical intern, Secretar de birou, Secretar – dactilograf, Specialist eficienţă energetică, Şef serviciul tehnic şi gospodăresc, Specialist în achiziţii, Specialist în situaţii excepţionale, Purtător de cuvânt, Jurist consult, Specialist în gestionarea bazelor de date, Registrator medical la arhivă, ftiziopneumologie)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția contabilitate (Contabil-şef, Contabil, Contabil (calificare medie), Casier, Audit intern financiar)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția informatică și statistică medicală (Şef al secţiei de informatică şi statistică medicală, Statistician medical, Inginer electronist, Operator p/u întroducerea datelor, Operator de informatică)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducător auto (șofer)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru mecanic auto
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru blocul alimentar (Bucătar şef, Bucătar, Lucrător auxiliar la bucătorie/muncitor auxiliar)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru spălător veselă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Magaziner, Hamal, Muncitor auxiliar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Îngrijitor încăperi de serviciu, Soră gospodină, Soră economă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru liftier
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru măturător grădinar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lăcătuș sanitar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice, Lăcătuş pentru reparaţia şi exploatarea utilajului tehnic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru cusătoreasă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru spălătoreasă lengerie
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajului cu gaze, Lăcătuş la deservirea reţelelor, centralelor şi punctelor termice, Operator la punctele termice, Şef centrale termice
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Bioinginer medical, Tehnician, Tehnician laborant ftiziopneumatologie
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția imagistică (Medic imagist-radiolog, Medic imagist-Şef secţie, laborant radiolog în staţionar, laborant radiolog superior, laborant radiolog de urgenţă)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru laborator (Medic laborant-şef al secţiei, Medic laborant, Laborant superior, Laborant, Laborant de urgenţe, Laborant histolog, Laborant citolog)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru farmacie (Farmacist-şef secţie, Farmacist clinician, Farmacist analitic, Farmacist laborant, Lucrător de ambalaj şi cîntărire)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția consultativă (Medic chirurg, oftalmolog, ORL, infecţionist, traumatolog, dermatovenerolog, neurolog, reumatolog, gastrolog, narcolog, kinetoterapeut, internist-şef secţie, internist, endocrinolog, în patologii profesionale, stomatolog,  obstetrician ginecolog, ecografie, endoscopist, coordonator, chirurg-şef secţie, traumatolog-ortoped, oncolog, cardiolog, gastrolog, alergolog, ftiziopneumolog, diagnostica funcţională, pediatru, hematolog şi nefrolog, urolog, obstetrician ginecolog-şef, oncoginecolog, terapeut, otorinolaringolog, geriatru, îngrijiri paleative, reabitolog, anesteziolog-reanimatolog, sonografist-şef secţiei, diagnostică funcţională, morfopatolog- şef secţie, citolog, rezident, psiholog, moaşă superioară, moaşă de gardă, moaşă oncoginecolog)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția consultativă (Asistent medical chirurgical, oftalmologic, neurologic, traumatologic, gastrologic, alergologic, endocrinolog, educaţie p/u sănătate, narcolog, stomatologic UPU, dermatovenerologic, urologic, endoscopie, pediatric, boli contagioase, oncologic, reumatologic, cardiologic, gastrologic, alergologic, ORL, de proceduri, terapeutic, narcologic, ftiziopneumologie, diagnostica funcţională, ginecologic, ftiziokinetoterapeut, ecografist, sonografist, endoscopie, superior, dietetician, principal, de pansamente, de urgenţe, de gardă)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personal inferior (Infirmieră  ftiziopneumologie, brancardieră, de gardă, de proceduri, de pansamente, bufetieră, sterilizare, spălătoreasă)
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin


6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific


7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă


8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate

 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea
  securităţii incendiare la întreprindere
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • INSTRUCTIUNEA DE INDATORIRI FUNCTIONALE ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII  MUNCII PENTRU PERSONALUL ADMINISTRATIV DE CONDUCERE, INGINERESC-TEHNIC, SLUJBAŞ
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-şef, contabil, contabil (calificare medie)
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru casier
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului  de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă (generală) pentru toţi lucrătorii  
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îngrijitor încăperi de serviciu
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru secretar de birou, secretar-dactilograf
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic auto
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist resurse umane
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea frigiderului
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservire a aragazului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la cuptor electric
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru bucătar şef, bucătar, lucrător auxiliar la bucătorie/muncitor auxiliar
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist în achiziții
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă  pentru magazinier
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător vase
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru statistician medical
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru liftier
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru grădinar
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru măturător
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator p/u întroducerea datelor, operator de informatică
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitor auxiliar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secţie resurse umane
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru vicedirector
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș-instalator tehnică sanitară
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru audit intern financiar
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cusătoreasă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru jurist consult
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălătoreasă lengerie
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru soră economă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist în gestionarea bazelor de date
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef serviciul pază și securitate
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist în audit medical intern
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş la deservirea reţelelor, centralelor şi punctelor termice
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef centrale termice, operator la punctele termice
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef al secţiei de informatică şi statistică medicală
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru registrator medical la arhivă, ftiziopneumologie de resturi vegetale
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru bioinginer medical
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru inginer constructor, inginer electronist
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru asistent medical chirurgical, oftalmologic, neurologic, traumatologic, gastrologic, alergologic, endocrinolog, educaţie p/u sănătate, narcolog, stomatologic UPU, dermatovenerologic, urologic, endoscopie, pediatric, boli contagioase, oncologic, reumatologic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru medic imagist-radiolog, medic imagist-şef secţie
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucratorii care îşi desfaşoara activitatea în condiţii de radiaţii ionizante utilizate în scopuri medicale
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru laborant radiolog în staţionar, laborant radiolog superior, laborant radiolog de urgenţă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru asistent social
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru medic laborant-şef al secţiei, medic laborant, laborant superior, laborant, laborant de urgenţe, laborant histolog, laborant citolog
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru farmacist-şef secţie, farmacist clinician, farmacist analitic, farmacist laborant
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist eficienţă energetică
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru medic diagnostica funcţională, pediatru, hematolog şi nefrolog, urolog, oncoginecolog, terapeut, otorinolaringolog, geriatru, îngrijiri paleative, reabitolog, anesteziolog-reanimatolog, sonografist-şef secţiei, diagnostică funcţională, morfopatolog-şef secţie, citolog, rezident, psiholog, moaşă superioară, moaşă de gardă, moaşă oncoginecolog
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru medic șef secție
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru medic obstetrician ginecolog, obstetrician ginecolog-şef
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru medic chirurg, chirurg-şef secţie
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tehnician, tehnician laborant ftiziopneumatologie
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru medic stomatolog
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist în situaţii excepţionale
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru medic oftalmolog, ORL, infecţionist, traumatolog, dermatovenerolog, neurolog, reumatolog, gastrolog, narcolog, kinetoterapeut, internist-şef secţie, internist, endocrinolog, în patologii profesionale, ecografie, endoscopist, coordonator, traumatolog-ortoped, oncolog, cardiolog, gastrolog, alergolog, ftiziopneumolog
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef serviciul tehnic şi gospodăresc
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru asistent medical cardiologic, gastrologic, alergologic, ORL, de proceduri, terapeutic, narcologic, ftiziopneumologie, diagnostica funcţională, ginecologic, ftiziokinetoterapeut, ecografist, sonografist, endoscopie, superior, dietetician, principal, de pansamente, de urgenţe, de gardă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă la utilizarea autoclavelor pentru sterilizarea instrumentelor medicale
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru infirmieră ftiziopneumologie, brancardieră, de gardă, de proceduri, de pansamente, bufetieră, sterilizare, spălătoreasă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru soră gospodină
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş pentru reparaţia şi exploatarea utilajului tehnic
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cabinetul medical
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător de ambalaj şi cîntărire

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

 

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

 

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

 

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 4500 lei. Detalii – tel. 068118455. 

 

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1 și Cursul de niv. 2 .

 

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Actele privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) pe diferite domenii de activitate.

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul prestării serviciilor de montare a sistemelor de securitate și supraveghere video - https://www.ssmexpert.md/doc/sisteme-securitate   

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi / instituții care efectuează activitate de birou (prestari servicii, asigurari, contabilitate, juristi etc.) - https://www.ssmexpert.md/activitate-de-birou

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Farmacie - https://www.ssmexpert.md/doc/farmacie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Produse de patiserie și panificație (Patiserie / Brutărie) - https://www.ssmexpert.md/doc/patiserie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Tehnologia informației (IT) - https://www.ssmexpert.md/doc/tehnologia-informatiei

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Spălătorie (haine, lengerie etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spalatorie 

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru radiologie și imagistică medicală - https://www.ssmexpert.md/doc/radiologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Tipografie (servicii de imprimare) - https://www.ssmexpert.md/doc/tipografie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de cleaning (curățenie) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-curatenie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spital

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru salon de frumusețe / frizerie - https://www.ssmexpert.md/doc/salon-frumusete

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi care prestează servicii de salubritate (evacuarea, transportarea deșeurilor) - https://www.ssmexpert.md/doc/salubritate

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Moară - https://www.ssmexpert.md/doc/moara

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor - https://www.ssmexpert.md/doc/drumuri

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)  - https://www.ssmexpert.md/doc/alimentatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul telecomunicații (telefonie, internet, TV) - https://www.ssmexpert.md/doc/telecomunicatii

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Agenție de turism - https://www.ssmexpert.md/doc/turism

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) - https://www.ssmexpert.md/doc/invatamint

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru primărie - https://www.ssmexpert.md/doc/primarie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii - https://www.ssmexpert.md/doc/agricultura

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor - https://www.ssmexpert.md/doc/constructie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei - https://www.ssmexpert.md/doc/mobila

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto - https://www.ssmexpert.md/doc/transport

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri) - https://www.ssmexpert.md/doc/vinificatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii) - https://www.ssmexpert.md/doc/cusatorie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru stomatologie (cabinet stomatologic) - https://www.ssmexpert.md/doc/stomatologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru auto service (reparația automobilelor) - https://www.ssmexpert.md/doc/autoservice

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru grădiniță - https://www.ssmexpert.md/doc/gradinita

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de comerț (Magazin) - https://www.ssmexpert.md/doc/comert

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Depozit Angro - https://www.ssmexpert.md/doc/depozit

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de ridicat și transportat (macarale-auto, crane de ridicat) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-ridicare

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor hoteliere (pentru Hotel) - https://www.ssmexpert.md/doc/hotel

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 547 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar