Acasă » 2020 » Aprilie » 15 » Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii)
18:53
Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii)

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru ateliere de cusut (cusătorii)

 

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

 

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin


4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 

 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil, director tehnic, specialist resurse umane, director financiar etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducători auto (șoferi)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru cusătoreasă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru maistru
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru îngrijitor încăperi (femeie de serviciu)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Șef de producere, Șef de secție calitate producție și procese tehnologice, Asistent șef de secție calitate producție și procese tehnologice
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Magazioner, Ajutor magazioner, Hamal, Manipulant mărfuri
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Controlor calitate producție și procese tehnologice
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru ambalator
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru croitor
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru mecanic utilaje
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin


6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific


7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă


8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate

 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru administrator
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la calculator
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului  de securitate şi sănătate în muncă
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru cusătoreasă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maistru
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru auditor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru controlor calitate producție și procese tehnologice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru ambalator manual
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secție de croit
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îngrijitor de încăperi
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la mașina de croit
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la maşina de cusut
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist resurse umane
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru magaziner, ajutor de magaziner
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef de secție calitate producție și procese tehnologice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru agent pază
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director financiar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la stivuitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu transpaleta manuală
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic producere
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director tehnic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea scărilor mobile
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru ajutor maistru croitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef de producere
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru logist
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manipulant
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea fierelor de călcat
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu pistolul pneumatic

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

 

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

 

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

 

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 3000 lei. Detalii – tel. 068118455. 

 

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1, Cursul de niv. 2 sau Cursul de acordare a primului ajutor premedical.

 

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Actele privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) pe diferite domenii de activitate.

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul prestării serviciilor de montare a sistemelor de securitate și supraveghere video - https://www.ssmexpert.md/doc/sisteme-securitate   

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi / instituții care efectuează activitate de birou (prestari servicii, asigurari, contabilitate, juristi etc.) - https://www.ssmexpert.md/activitate-de-birou

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Farmacie - https://www.ssmexpert.md/doc/farmacie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Produse de patiserie și panificație (Patiserie / Brutărie) - https://www.ssmexpert.md/doc/patiserie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Tehnologia informației (IT) - https://www.ssmexpert.md/doc/tehnologia-informatiei

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Spălătorie (haine, lengerie etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spalatorie 

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru radiologie și imagistică medicală - https://www.ssmexpert.md/doc/radiologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Tipografie (servicii de imprimare) - https://www.ssmexpert.md/doc/tipografie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de cleaning (curățenie) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-curatenie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spital

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru salon de frumusețe / frizerie - https://www.ssmexpert.md/doc/salon-frumusete

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi care prestează servicii de salubritate (evacuarea, transportarea deșeurilor) - https://www.ssmexpert.md/doc/salubritate

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Moară - https://www.ssmexpert.md/doc/moara

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor - https://www.ssmexpert.md/doc/drumuri

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)  - https://www.ssmexpert.md/doc/alimentatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul telecomunicații (telefonie, internet, TV) - https://www.ssmexpert.md/doc/telecomunicatii

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Agenție de turism - https://www.ssmexpert.md/doc/turism

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) - https://www.ssmexpert.md/doc/invatamint

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru primărie - https://www.ssmexpert.md/doc/primarie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii - https://www.ssmexpert.md/doc/agricultura

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor - https://www.ssmexpert.md/doc/constructie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei - https://www.ssmexpert.md/doc/mobila

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto - https://www.ssmexpert.md/doc/transport

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri) - https://www.ssmexpert.md/doc/vinificatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii) - https://www.ssmexpert.md/doc/cusatorie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru stomatologie (cabinet stomatologic) - https://www.ssmexpert.md/doc/stomatologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru auto service (reparația automobilelor) - https://www.ssmexpert.md/doc/autoservice

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru grădiniță - https://www.ssmexpert.md/doc/gradinita

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de comerț (Magazin) - https://www.ssmexpert.md/doc/comert

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Depozit Angro - https://www.ssmexpert.md/doc/depozit

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de ridicat și transportat (macarale-auto, crane de ridicat) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-ridicare

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor hoteliere (pentru Hotel) - https://www.ssmexpert.md/doc/hotel

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 610 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar