CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. II

ATENȚIE !!!    GRUPA DIN 18.05.2020 A FOST AMÎNATĂ PE TERMEN NEDETERMINAT DIN CAUZA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DIN ȚARĂ.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 și pct. 73 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin HG nr. 95 din 05.02.2009, lucrătorul desemnat (specialistul SSM) trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul SSM corespunzătoare nivelului II (40 ore).

CONŢINUTUL cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă corespunzător nivelului doi de pregătire

1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.

2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.

3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.

4. Factorii de risc profesional.

5. Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.

6. Prevenirea riscurilor profesionale.

7. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.

8. Cercetarea accidentelor de muncă.

9. Repararea pagubei materiale și plata îndemnizației unice în cazul pierderii capacității de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei îmbolnăviri profesionale

10. Lucrare practică, cu îndeplinirea diverselor modele de formulare SSM necesare la instituție.

Lectori:
CILOCI Igor - Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii
GONȚA Viorel - Şef-adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Chișinău
Deseatnicov Vasile – peste 30 ani de activitate in cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii în calitate de inspector principal
Darii Ion – Administrator SSM Expert SRL

Durata cursurilor: 40 ore.

Preţul: 1100 lei/persoană.

La formarea grupurilor mai mult de 10 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 900 lei/persoană.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.


CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înmatriculat(ă) la Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului II de pregătire (40 ore):

Прошу быть зачисленным(ой) на Курсы по обучению в области охраны здоровья и безопасности труда которые соответствуют второму уровню подготовки (40 часов):

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Studii / Образование *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

 

 

Cursurile au loc în mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2 (str. V. Alecsandri în intersecţie cu str. Columna), persoana de contact dl Ion DARII, tel. 068118455, e-mail: director@ssmexpert.md.

 

ATENȚIE !!!    GRUPA DIN 18.05.2020 A FOST AMÎNATĂ PE TERMEN NEDETERMINAT DIN CAUZA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DIN ȚARĂ.