Instruire obligatorie pentru toți lucrătorii

Instruirea la I grupă de securitate electrică. Instruire privind apărarea împotriva incendiilor. Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. - ONLINE - prin ZOOM

 

Conform legislației în vigoare, angajatorul este obligat la angajarea noilor persoane și periodic să organizeze următoarele tipuri de instruiri:

 • Instruirea la I grupa de securitate electrică
 • Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor
 • Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă

 

Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic se efectuează la angajare și periodic o dată la 12 luni de către Personal electrotehnic cu grupa de securitate electrică nu mai mică de III, care dispune de Talon de autorizare oferit de autoritățile competente.

Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor se efectuează la angajare și periodic la schimbarea specificului de lucru, sau la intervale stabilite de angajator de către o persoană care dispune de certificat privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență conform programelor specializate.

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă are dreptul să o petreacă cu personalul nou angajat doar un lucrător desemnat care a trecut cursuri de instruire in domeniul SSM niv. II, cu durata de 40 ore academice.

 

Avînd în vedere, că nu toate unitățile economice dispun de personal cu calificările (certificatele) enumerate mai sus, vă propunem să îndreptați personalul dvs. la instruiri către Centru nostru de instruire, care vor fi efectuate de persoane competente și cu toate certificările necesare conform legislației în vigoare.

 

Instruirea poate fi desfășurată la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM, conform tarifelor de mai jos. Sau instruirea poate fi efectuată la sediul clientului, cu aceleași tarife + cheltuieli de deplasare (combustibil și timp).

 

Durata instruirii: 2 ore academice

Formator: Inginer SSM, atestat la securitatea muncii niv. 2 (40 ore), la sec. electrica cat. III și la apărarea împotriva incendiilor 24 ore

Preţul:

Pînă la 20 participanți - 90 lei/persoană.

De la 21 la 40 participanți - 80 lei/persoană.

De la 41 la 60 participanți - 70 lei/persoană.

De la 61 la 80 participanți - 60 lei/persoană.

De la 81 la 150 participanți - 50 lei/persoană.

 

Pentru a vă înregistra la instruire este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării instruirii, cu o oră înainte de instruire  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați instruirea online. 

Instruirea se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns.

Ulterior participanților li se va elibera o Fișă personală, care va fi semnată de specialistul nostru precum că a efectuat instruirea introductiv generală, instruirea la apărarea împotriva incendiilor și instruirea la prima grupa de securitate electrică. De asemenea se va elibera o copie a tuturor certificatelor formatorului. (Certificat SSM niv. 2 cu durata de 40 ore, Certificat privind absolvirea cursului de apărare împotriva incendiilor cu durata de 24 ore eliberat de Centrul Republican de Instruire, Talon de autorizare eliberat de ANRE cu grupa III de securitate electrică)

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza cursul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

 
În cadrul instruirii se vor aborda cel puțin următoarele subiecte:
 1. Introducere. Aspecte legale privind instruirea angajaților în domeniul SSM
 2. Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 3. Reguli de securitate electrică 
 4. Acțiunile angajaților în caz de accident electric
 5. Acordarea primului ajutor premedical în caz de electrocutare
 6. Reguli de prevenire a incendiilor
 7. Acțiunile angajaților în cazul producerii unui incendiu
 8. Utilizarea corectă a stingătoarelor
 9. Acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur
 10. Reguli de securitate privind munca la calculator
 11. Răspunderea disciplinară, materială, administrativă sau penală pentru încălcarea regulilor SSM
 12. Drepturile angajaților în domeniul SSM
 13. Acțiunile angajaților în cazul producerii unui accident de muncă
 14. Primul ajutor medical în cazul principalelor urgențe medicale (leșin, stop cardio-respirator, fractură, leziune, criză epileptică, înec etc.)
 15. Reguli de securitate pe timp de pandemie COVID-19
 16. Aspecte legale privind securitatea muncii pentru angajații care desfășoară munca la distanță sau la domiciliu
 17. Riscuri profesionale care pot apărea la locurile de muncă, în dependență de activitatea desfășurată
 18. Întrebări / Răspunsuri
 19. Verificarea cunoștințelor - prin completarea unui test, în format ONLINE