Acasă » 2020 » Aprilie » 14 » Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri)
17:20
Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri)

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri)

 

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

 

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin


4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 

 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducători auto (șoferi)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru agronom
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru operator la linia de îmbuteliere
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru expeditor
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru depozitar (magazinier)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția vinificație (Șef secție, Șef producție, Inginer tehnolog, Maistru, Tehnolog, Prelucrator de vin)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru vînzător
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru laborator (Șef laborator, Inginer microbiolog, Inginer chimist)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru electrician
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru operator în sala de cazane (fochist)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția mecanică (Lăcătuș mecanic, Reglor linie îmbuteliere)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru femeie de serviciu (ingrijitor încăperi)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin


6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific


7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă


8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate

 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
  Instrucţiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto (șofer)
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-șef, contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director general
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la calculator
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului  de securitate şi sănătate în muncă
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru inginer tehnolog
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru jurisconsult
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori care deservesc pompe
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea lucrărilor de tratare a vinurilor şi vinurilor brute
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori ce tratează şi dezinfectează cu fum butoaie şi capacităţi din lemn (butii şi rezervoare)
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori ce tratează cu aburi butoaie şi rezervoare
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru acoperirea anticorozivă a suprafeţelor interioare ale rezervoarelor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru zdrobitor de struguri
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori care deservesc prese
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori de la recepţia mecanizată a strugurilor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru intendent
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la linia de îmbuteliere
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori ce deservesc scurgători
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori care deservesc maşinile  de spălare a sticlelor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori ce efectuează sulfitarea mustului vinurilor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrarilor la masina de spalat sub presiune Karcher
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager al sistemelor de management al calității
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secţie resurse umane
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager vânzări
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef depozit
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru vînzător
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru marketolog
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef laborator
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secție vinificație
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru fochist
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă utilizarea scărilor mobile
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu stivuitorul
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu transpaleta manuală
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu scule și echipamente electrice
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru inginer microbiolog
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef secție economico-financiară
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru expeditor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru prelucrator de vin (secția vinificație)
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager logistică
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la compresor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la macara pod rulant
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru declarant vamal
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef secție depozit
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu liftul
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef secție vânzări
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director vânzări
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru reglor linie îmbuteliere
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru energetician
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maistru depozit
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru inginer chimist
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șef secție logistică
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tehnolog principal
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș mecanic
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru programator producere
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secție îmbuteliere
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef producție
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director producție
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maistru îmbuteliere
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secție mecanică
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru electric
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maistru vinificație
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director construcții capitale
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la strung de găurit
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrarilor la polizor
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la strunguri
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori care deservesc instalaţiile de fermentare

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

 

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

 

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

 

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 4000 lei. Detalii – tel. 068118455. 

 

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1, Cursul de niv. 2 sau Cursul de acordare a primului ajutor premedical.

 

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Actele privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) pe diferite domenii de activitate.

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul prestării serviciilor de montare a sistemelor de securitate și supraveghere video - https://www.ssmexpert.md/doc/sisteme-securitate   

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi / instituții care efectuează activitate de birou (prestari servicii, asigurari, contabilitate, juristi etc.) - https://www.ssmexpert.md/activitate-de-birou

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Farmacie - https://www.ssmexpert.md/doc/farmacie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Produse de patiserie și panificație (Patiserie / Brutărie) - https://www.ssmexpert.md/doc/patiserie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Tehnologia informației (IT) - https://www.ssmexpert.md/doc/tehnologia-informatiei

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Spălătorie (haine, lengerie etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spalatorie 

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru radiologie și imagistică medicală - https://www.ssmexpert.md/doc/radiologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Tipografie (servicii de imprimare) - https://www.ssmexpert.md/doc/tipografie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de cleaning (curățenie) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-curatenie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spital

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru salon de frumusețe / frizerie - https://www.ssmexpert.md/doc/salon-frumusete

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi care prestează servicii de salubritate (evacuarea, transportarea deșeurilor) - https://www.ssmexpert.md/doc/salubritate

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Moară - https://www.ssmexpert.md/doc/moara

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor - https://www.ssmexpert.md/doc/drumuri

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)  - https://www.ssmexpert.md/doc/alimentatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul telecomunicații (telefonie, internet, TV) - https://www.ssmexpert.md/doc/telecomunicatii

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Agenție de turism - https://www.ssmexpert.md/doc/turism

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) - https://www.ssmexpert.md/doc/invatamint

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru primărie - https://www.ssmexpert.md/doc/primarie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii - https://www.ssmexpert.md/doc/agricultura

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor - https://www.ssmexpert.md/doc/constructie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei - https://www.ssmexpert.md/doc/mobila

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto - https://www.ssmexpert.md/doc/transport

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri) - https://www.ssmexpert.md/doc/vinificatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii) - https://www.ssmexpert.md/doc/cusatorie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru stomatologie (cabinet stomatologic) - https://www.ssmexpert.md/doc/stomatologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru auto service (reparația automobilelor) - https://www.ssmexpert.md/doc/autoservice

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru grădiniță - https://www.ssmexpert.md/doc/gradinita

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de comerț (Magazin) - https://www.ssmexpert.md/doc/comert

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Depozit Angro - https://www.ssmexpert.md/doc/depozit

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de ridicat și transportat (macarale-auto, crane de ridicat) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-ridicare

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor hoteliere (pentru Hotel) - https://www.ssmexpert.md/doc/hotel

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 536 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar