În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă:

1.       Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2.       Stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor printr-un regulament sa în fișele de post;

3.      Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

·       Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă);
·       Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM);
·      Certificat privind instruirea la primul ajutor pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor în cadrul unităților economice;

4.      Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

·Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
·
Instrucțiune (Metodologie) de evaluare a riscurilor profesionale;

·Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
·
CONCLUZIE cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;

· Aducerea la cunoștință a fișelor de evaluare a riscurilor profesionale angajaților.

5.       Planul anual de protecţie şi prevenire:

·Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
·Planul de protecţie şi prevenire.

6.       Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

7.       Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

8.       Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

9.       Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

10.       Registre:

·       Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
·       Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
·       Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
·       Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

11.    Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

Alte cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la unitate:

1.       Indicatoare de securitate (indicatoare de avertizare, de obligativitate, de interzicere etc.);
2.       Truse medicale la fiecare loc de muncă;
3.       Stingătoare;
4.       Panou informativ (ungheraş) privind securitatea şi sănătatea în muncă;
5.       Echipament individual de protecţie la necesitate;
6.       Scheme de evacuare la necesitate;

7.      Examinarea medicală a lucratorilor.

Puteţi obţine consultanţă şi ajutor pentru îndeplinirea cerinţelor indicate mai sus la nr. 068118455 sau adresa electronicădirector@ssmexpert.md, persoana de contact dl. Ion DARII.

Atenție !!! Pentru nerespectarea cerințelor indicate mai sus angajatorul poate fi sancționat -  

Web: ssmexpert.md 

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!