Grafic cursuri și seminare organizate de

Centru de Instruire "SSM Expert"

 

Data

Ora

Denumirea cursului/seminarului

Formator

Limba de instruire

Cont plată

16.01.2021

09.00-13.30

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

18.01.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

18.01.2021

14.00-17.30

Seminar ONLINE: Acordarea primului ajutor premedical (pînă la sosirea ambulanței) Lucrător medical  Русский язык

450 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

19.01.2021

09.00-11.00

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor - ONLINE - prin ZOOM Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

90 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

20.01.2021

09.00-13.30

 

БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН семинар:

Организация обучения в области охраны труда на предприятии.

 

Дарий Ион, директор Учебного центра SSM Expert Русский язык

 

БЕСПЛАТНО

Заполнить Aнкету

22.01.2021

09.00-14.00

Курс охрана труда 1-го уровня - онлайн Дарий Ион, директор Учебного центра SSM Expert Русский язык

500 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

25.01.2021

09.00-14.00

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Răspunderea pentru încălcarea legislației de securitate și sănătate în muncă. Controlul de stat al respectării legislației SSM. Lista actelor obligatorii în domeniul SSM

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

27.01.2021

14.00-17.30

Seminar- ONLINE:

Controlul de Stat în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă. 

Ultimele modificări ale legislației ce se referă la raporturile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Dumitru STĂVILĂ l.română

450 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

28.01.2021

09.00-11.00

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor - ONLINE - prin ZOOM Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

90 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

28.01.2021

13.00-17.30

Seminar privind protecția datelor cu caracter personal - ONLINE - prin ZOOM Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal l.română

490 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

29.01.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

01.02.2021

-

05.02.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

15.02.2021

-

19.02.2021

09.00-14.00

Курс охрана труда 2-го уровня - онлайн

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Guzun Anatolie

Русский язык

990 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

01.03.2021

-

05.03.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

22.03.2021

-

26.03.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

12.04.2021

-

16.04.2021

09.00-14.00

Курс охрана труда 2-го уровня - онлайн

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Guzun Anatolie

Русский язык

990 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

26.04.2021

-

30.04.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta