Grafic cursuri și seminare organizate de

Centru de Instruire "SSM Expert"

 

Data

Ora

Denumirea cursului/seminarului

Formator

Limba de instruire

Cont plată

21.04.2021

14.00-17.30

Seminar ONLINE:

Concediul de odihnă anual. Timpul de muncă și odihnă.

Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii l.română

450 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

22.04.2021

13.00-17.30

Seminar privind protecția datelor cu caracter personal - ONLINE - prin ZOOM Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal l.română

490 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

23.04.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

26.04.2021

-

30.04.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

28.04.2021

14.00-16.00

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor - ONLINE - prin ZOOM Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

90 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

30.04.2021

09.30-14.00

Seminar ONLINE: Acordarea primului ajutor premedical Lucrător medical l.română

450 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

05.05.2021

13.00-17.30

Cеминар по защите персональных данных - ОНЛАЙН - через ZOOM Сергей Бозиану - эксперт в области защиты персональных данных Русский язык

490 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

07.05.2021

09.00-14.00

Курс охрана труда 1-го уровня - онлайн Дарий Ион, директор Учебного центра SSM Expert Русский язык

500 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

11.05.2021

-

14.05.2021

09.00-14.00

Курс охрана труда 2-го уровня - онлайн

Дарий Ион, директор Учебного центра SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Русский язык

990 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

24.05.2021

-

28.05.2021

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Lucrător medical

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta