Grafic cursuri și seminare organizate de

Centru de Instruire "SSM Expert"

 

Data

Ora

Denumirea cursului/seminarului

Formator

Limba de instruire

Cont plată

10.08.2020

09.00-13.30

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Răspunderea pentru încălcarea legislației de securitate și sănătate în muncă. Controlul de stat al respectării legislației SSM. Lista actelor obligatorii în domeniul SSM

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

11.08.2020

09.00-14.00

Cеминар по защите персональных данных - ОНЛАЙН - через ZOOM

Сергей Бозиану - эксперт в области защиты персональных данных русский язык

650 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

12.08.2020

09.00-13.30

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Organizarea și efectuarea examenului medical la unitate. Cerințe minime de SSM privind lucru la monitor. Evaluarea riscurilor profesionale. Planul anual de protecție și prevenire. Lista actelor obligatorii în domeniul SSM

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

14.08.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

17.08.2020

-

21.08.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

18.08.2020

14.00-17.00

Seminar ONLINE:

Răspunderea disciplinară și răspunderea materială, forme ale răspunderii juridice în cadrul raporturilor de muncă

Dumitru STAVILĂ Director Inspectoratul de Stat al Muncii

l.română

450 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

20.08.2020

14.00-18.00

Seminar ONLINE- Acordarea primului ajutor premedical Expert cu studii și experiență în domeniul medicinei l.română

450 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

24.08.2020

09.00-13.30

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Comunicarea, cercetarea și evidența accidentelor de muncă. Răspunderea pentru producerea unui accident de muncă. Îndemnizația unică achitată în urma unui accident de muncă. Lista actelor obligatorii în domeniul SSM

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

 

25.08.2020

13.00-17.00

Seminar - Supravegherea prin mijloacele video (Camerele de supraveghere video) - ONLINE Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal l.rusă

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

26.08.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

03.09.2020

13.00-17.00

Seminar - Protecția datelor cu caracter personal - ONLINE Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal l.română

650 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

04.09.2020

09.00-14.00

Курс охрана труда 1-го уровня - онлайн CILOCI Igor - Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii l.rusă

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

07.09.2020

-

11.09.2020

09.00-14.00

Курс охрана труда 2-го уровня - онлайн

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

l.română

990 lei

Скачать Счет на оплату

 

Заполнить Aнкету

17.09.2020

09.00-13.30

Seminar ONLINE-GRATUIT:

Organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

GRATUIT

Completează ancheta

18.09.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

28.09.2020

-

02.10.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE

Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert

Ciloci Igor

Deseatnicov Vasile

Gonta Viorel

l.română

990 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta

05.10.2020

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

 

Completează ancheta