Grafic cursuri și seminare organizate de

Centru de Instruire "SSM Expert"

 

Data

Ora

Denumirea cursului/seminarului

Formator

Limba de instruire

Cont plată

04.12.2023

10.00-13.00

Seminarul-ONLINE : Protecția datelor cu caracter personal Formator: Sergiu BOZIANU l.română

490 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

07.12.2023

15.00-17.00

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor - ONLINE - prin ZOOM Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

90 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

08.12.2023

09.00-14.00

Курс охранa здоровья и безопасности труда 1-го уровня Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert Pусский язык

500 lei

Скачать счет на оплату

Заполнить анкету

11.12.2023

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

18.12.2023

-

22.12.2023

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

990 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

21.12.2023

15.00-17.00

Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea la I grupă de securitate electrică pentru personalul neelectrotehnic. Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor - ONLINE - prin ZOOM Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

90 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

26.12.2023

15.00-17.00

Обучение в первой группе электробезопасности. Обучение пожарной безопасности. Общее вводное обучение по охране труда - ONLINE Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert Pусский язык

90 lei

Скачать счет на оплату

Заполнить анкету

27.12.2023

09.00-14.00

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I - online Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

500 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta

02.01.2024

-

05.01.2024

09.30-14.30

Курсы по обучению в области охраны здоровья и безопасности труда которые соответствуют второму уровню подготовки (40 часов) Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert Pусский язык

990 lei

Скачать счет на оплату

Заполнить анкету

09.01.2024

-

12.01.2024

09.30-14.30

CURS de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II - ONLINE Darii Ion, Director Centru de Instruire SSM Expert l.română

990 lei

Descarcă cont plată

Completează ancheta