Compania noastră și-a început activitatea din anul 2010, și oferă servicii de calitate privind elaborarea setului de acte SSM, asistență lunară SSM, elaborarea instrucțiunilor SSM, evaluarea factorilor de risc profesional, cursuri SSM niv. I și II, cursuri legislația muncii, seminare privind primul ajutor premedical si cu privire la datele cu caracter personal, indicatoare de securitate, panouri informative privind securitatea muncii, formulare SSM etc. Mai jos vă prezentăm OFERTA serviciilor oferite.

 

Servicii oferite

Descrierea serviciilor oferite

Preț
Auditul actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84 Auditul actelor privind securitatea și sănătatea în muncă presupune verificarea actelor de care dispuneți, și oferirea explicațiilor privind toate abaterile depistate. Singura condiție fiind să vă apropiați cu actele dvs. la sediul nostru (Chișinău, str. V.Alecsandri 84).

GRATUIT

la sediul companiei noastre - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84

Audit privind respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă la sediul clientului

Legislația privind securitatea muncii este foarte vastă, cu numeroase cerințe la acest capitol și sancțiuni dure pentru încălcărea acesteia.

Venim în sprijinul dumneavoastră, cu posibilitatea de a vă realiza un audit asupra respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a preveni accidentele de muncă și amenzile nedorite.

u așteptați să fiți surprinși neplăcut de un accident de muncă sau un control al Inspectoratului de Stat al Muncii - apelați la un audit extern, stabiliți abaterile și înlăturațile în regim de urgență.

1500 lei - în raza or.Chisinău 

1500 lei + cheltuieli de deplasare - în afara or.Chisinău

Consultații telefonice privind securitatea și sănătatea în muncă Puteți apela la numărul 068118455 și primi consultații privind securitatea muncii. Apeluri primim doar de luni pînă vineri de la 08.30 pînă la 17.00. GRATUIT
Perfectarea setului de acte privind securitatea și sănătatea în muncă

Setul de acte privind securitatea și sănătatea în muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

1.Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2.Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

3.Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

4.Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5.Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
· 
Instrucțiune (Metodologie) de evaluare a riscurilor profesionale;

· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
· 
CONCLUZIE cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;

·  Aducerea la cunoștință a fișelor de evaluare a riscurilor profesionale angajaților.

6.Planul anual de protecţie şi prevenire:

  • Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
  • Planul anual de protecţie şi prevenire.

7.Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

8.Registre:

  • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
  • Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
  • Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

9.Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

10.Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

Lista de prețuri
Asistență lunară privind securitatea și sănătatea în muncă

În conformitate cu prevederile legislație privind securitatea muncii fiecare instituție trebuie să aibă un responsabil privind securitatea muncii, sau în cazul în care la instituție nu există o asemenea persoană, instituția poate incheia un contract de prestare servicii cu o companie externă.

Compania noastră vă poate oferi asemenea servicii, după cum urmează:

1) La etapa inițială va efectua auditul în domeniul SSM și va veni cu un raport privind abaterile legislative depistate; 

2) Va elabora ordinele de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate; 

3) Va efectua instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului beneficiarului cu îndeplinirea Fisei personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă; 

4) Va monitoriza efectuarea instruirii la locul de munca si periodica privind securitatea muncii; 

e)  Va elabora pachetul de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă necesare în procesul de activitate: 

· Instrucțiunea instruirii introductiv generale de securitate și sănătate în muncă; 

· Instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului; 

· Instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

· Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor; 

· Instrucțiunile de securitate si sanatate în muncă pentru toate ocupațiile și activitățile, expediate consultantului pe adresa electronică; 

5) Va elabora și întocmi Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; 

6) Va elabora și întocmi fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătații în muncă pentru toți angajații beneficiarului conform listei primite de la acesta; 

7) Va întocmi planul anual de protecţie şi prevenire; 

8) Va efectua  evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente: 

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale; 

· Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc; 

· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă; 

9) Va elabora si intocmi urmatoarele  Registre: 

· Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

· Registrul de evidenta a instruirilor privind apararea impotriva incendiilor; 

· Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor; 

· Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre. 

10) Va intocmi Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor; 

11) Va actualiza toate actele privind securitatea muncii la necesitate; 

12) Va efectua instruiri privind apărarea împotriva incendiilor la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 6 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor; 

13) Va efectua instruiri la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 12 luni, cu îndeplinirea Registrului de
evidență a instruirilor la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

14) Va participa și oferi asistenta în cadrul controalelor efectuate de către organele cu drept de control în domeniul SSM; 

15) Va participa la cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă; 

16) Va propune periodic recomandari si măsuri de înlăturare a abaterilor de la legislația SSM.  

 

Serviciile enumerate mai sus vor fi prestate în baza unui contract, încheiat intre instituția dvs. și compania noastră. 

Prețul pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, variază în dependență de nr. de angajați, domeniul de activitate, fluctuația personalului și locație sau nr. de locații. Vedeți mai jos care poate fi prețul aproximativ pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă la compania dvs.

Atenție!!! În dependență de anumite condiții,  nr. de locații ale clientului, amplasarea locațiilor (în raza or. Chișinău sau în afara acestuia) prezența diverselor utilaje la companie sau alte cerințe, prețul indicat mai jos poate crește.

Pentru a solicita o ofertă sau un draft de contract privind asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, apelați la numerele: 068 11 84 55 sau 068 821 572.

Lista de prețuri

Instruirea la I grupă de securitate electrică. Instruire privind apărarea împotriva incendiilor. Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă - pe viu - ONLINE - prin ZOOM

Efectuarea instruirii introductiv generale privind securitatea și sănătatea în muncă, instruirii privind apărarea împotriva incendiilor și instruirii la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic poate fi organizată ONLINE - prin platforma ZOOM.

 

Durata instruirii: 2 ore

Formator: Ion DARII, administrator Centru de Instruire SSM Expert

 

Instruirea se va finaliza cu verificarea cunoștințelor, prin completarea unui test cu variante de răspuns.

Ulterior participanților li se va elibera o Fișă personală, care va fi semnată de specialistul nostru precum că a efectuat instruirea introductiv generală, instruirea la apărarea împotriva incendiilor și instruirea la prima grupa de securitate electrică. De asemenea se va elibera o copie a tuturor certificatelor formatorului. (Certificat SSM niv. 2 cu durata de 40 ore, Certificat privind absolvirea cursului de apărare împotriva incendiilor cu durata de 24 ore eliberat de Centrul Republican de Instruire, Talon de autorizare eliberat de ANRE cu grupa III de securitate electrică)

Pînă la 20 participanți - 90 lei/persoană.

De la 21 la 40 participanți - 80 lei/persoană.

De la 41 la 60 participanți - 70 lei/persoană.

De la 61 la 80 participanți - 60 lei/persoană.

De la 81 la 150 participanți - 50 lei/persoană.

Instruirea la I grupă de securitate electrică. Instruire privind apărarea împotriva incendiilor. Instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă - pe viu - la sediul clientului

Efectuarea instruirii introductiv generale privind securitatea și sănătatea în muncă, instruirii privind apărarea împotriva incendiilor și instruirii la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic poate fi organizată la sediul clientului.

Durata: 1-1,5 ore.

Persoana care efetuiază instruirea dispune de toate certificatele necesare pentru a avea dreptul de efectua aceste instruiri.

Pînă la 20 participanți - 90 lei/persoană.

De la 21 la 40 participanți - 80 lei/persoană.

De la 41 la 60 participanți - 70 lei/persoană.

De la 61 la 80 participanți - 60 lei/persoană.

De la 81 la 150 participanți - 50 lei/persoană.

+

cheltuieli de deplasare

Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă Instrucțiunile SSM se elaborează în conformitate cu lista activităților și funcțiilor care le aveți la unitate, și se eliberează clientului doar pe suport de hîrtie. 100 lei/buc.
Evaluarea factorilor de risc profesionali la unitate Evaluarea factorilor de risc profesionali la unitate se elaborează în conformitate cu lista activităților și funcțiilor care le aveți la unitate, și se eliberează clientului doar pe suport de hîrtie. 200 lei/buc.
Curs de instruire în domeniul SSM niv. I

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire.

Durata cursurilor: 8 ore academice.

Formator: Darii Ion- administrator SSM Expert

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

500 lei

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Curs de instruire în domeniul SSM niv. II

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. 

Durata cursurilor: 40 ore.

Formatori: Darii Ion – Administrator SSM Expert SRL

Corneliu U. - Medic

Durata cursurilor: 40 ore.

990 lei

 

La formarea grupurilor mai mult de 10 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 900 lei/persoană.

Seminar informativ privind acordarea primului ajutor

Conform art. 12 alin.(1) din Legea SSM nr. 186 din 10.08.2008 - În cazul unui pericol grav şi imediat, angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

Conform art. 12 alin.(2)- Pentru aplicarea dispoziţiilor alin.(1), angajatorul desemnează, lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor.

Conform art. 12 alin.(3)- Numărul lucrătorilor specificaţi la alin.(2), instruirea acestora şi echipamentul pus la dispoziţia lor trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor profesionale specifice unităţii.

Durata instruirii: 5 ore.

Formator - expert cu studii în medicină

450 lei
Seminar informativ privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform  H.G. 1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate. (pct. 85 din H.G. 1123 din 14.12.2010)

Seminarul este destinat angajatorilor și reprezentanților angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane).

Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

490 lei
Indicatoare de securitate

Catalog

Pe PVC (plastic 3mm) :
- marimea A3 (297*420 mm) - 70 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 35 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 30 lei/buc.

Pe hirtie autoadeziva(бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 45 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 30 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 20 lei/buc

În dependență de marimea și materialul pe care va fi imprimat.
Panou - Acordarea primului ajutor accidentatului

Imagine 

Marimea: 1.94*1.1 m / Plastic 4 mm

2000 lei
Panou - Apărarea împotriva incendiilor

Imagine

Marimea: 1.37*1.1 m / Plastic 4 mm

1700 lei
Panou - Securitatea lucrărilor la înălțimi / Ordinea de instalare a macaralei

Imagine

Marimea: 1.7*1.1 m / Plastic 4 mm

1700 lei
Panou - Tehnica securității la lucrările de sudură

Imagine

Marimea: 1.05*1.1 m / Plastic 4 mm

1500 lei
Panou - Siguranța în muncă la utilizarea instrumentelor electrice

Imagine

Marimea: 1.05*1.1 m / Plastic 4 mm

1500 lei
Panouri informative personalizate

Exemple de panouri personalizate

 

Se stabilește în dependență de mărimea panoului și nr. de buzunare.
Scheme (plane) de evacuare Exemple de scheme (plane) de evacuare Se stabilește în dependență de mărimea etajului și complexitatea acestuia, și poate varia între 500 și 1000 lei pentru o schemă.

 

Sediul: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md

Director:  Ion DARII - 068118455; 068 821 572;