Acasă » 2020 » Aprilie » 22 » Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu)
19:51
Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu)

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu)

 

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

 

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • Certificate de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM)
 • Certificate de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă și periodică la unitate (conducătorul unității și conducătorii locurilor de muncă)

3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin


4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 

 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil, director adjunct etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesori de: limba română, istorie, matematică, limba franceză, informatică, educaţie muzicală, limba rusă, grografie, limba engleză, învăţător de clasele primare, cadru de sprijin
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor de chimie, biologie, fizică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor de educație tehnologică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor educație fizică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru bibliotecară
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru măturător (femeie de serviciu)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lucrător tehnic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru șef de gospodărie
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru asistentă medicală
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru bucătar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru spălător veselă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru fochist
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin


6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific


7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă


8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate

 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă.
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea i grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic.
 • Instrucțiunea de îndatoriri functionale  în domeniul securitatii si sanatatii  muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru director.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru contabil-șef.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deriticatoare.
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorului direct a locului de muncă.
 • Instructiunea de securitate si sănătate în muncă (generală) pentru toți lucrătorii.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru activitate de birou.
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă.
 • Instucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru profesori de limba română,istorie, matematică, limba franceză, informatică, educaţie muzicală, limba rusă, grografie, limba engleză, învăţător de clasele primare.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru profesori de chimie, fizică, biologie.
 • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă  pentru secretară.
 • Instructiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cabinetul medical.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru asistentă medicală.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător tehnic.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru  profesor de educaţie fizică.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru bibliotecară
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru şef de gospodărie.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru măturător.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările la strung pentru prelucrarea lemnului.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cadru de sprijin.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor de educaţie tehnologica.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea încălzitorului electric de apă (boiler electric).
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările la strung pentru prelucrarea metalului.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director adjunct.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la cuptor electric
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru fochist
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru bucătar
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător veselă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș sanitar

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

 

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

 

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

 

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 2500 lei. Detalii – tel. 068118455. 

 

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1 și Cursul de niv. 2 .

 

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Actele privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) pe diferite domenii de activitate.

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul prestării serviciilor de montare a sistemelor de securitate și supraveghere video - https://www.ssmexpert.md/doc/sisteme-securitate   

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi / instituții care efectuează activitate de birou (prestari servicii, asigurari, contabilitate, juristi etc.) - https://www.ssmexpert.md/activitate-de-birou

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Farmacie - https://www.ssmexpert.md/doc/farmacie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Produse de patiserie și panificație (Patiserie / Brutărie) - https://www.ssmexpert.md/doc/patiserie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Tehnologia informației (IT) - https://www.ssmexpert.md/doc/tehnologia-informatiei

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Spălătorie (haine, lengerie etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spalatorie 

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru radiologie și imagistică medicală - https://www.ssmexpert.md/doc/radiologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Tipografie (servicii de imprimare) - https://www.ssmexpert.md/doc/tipografie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de cleaning (curățenie) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-curatenie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spital

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru salon de frumusețe / frizerie - https://www.ssmexpert.md/doc/salon-frumusete

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi care prestează servicii de salubritate (evacuarea, transportarea deșeurilor) - https://www.ssmexpert.md/doc/salubritate

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Moară - https://www.ssmexpert.md/doc/moara

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor - https://www.ssmexpert.md/doc/drumuri

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)  - https://www.ssmexpert.md/doc/alimentatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul telecomunicații (telefonie, internet, TV) - https://www.ssmexpert.md/doc/telecomunicatii

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Agenție de turism - https://www.ssmexpert.md/doc/turism

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) - https://www.ssmexpert.md/doc/invatamint

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru primărie - https://www.ssmexpert.md/doc/primarie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii - https://www.ssmexpert.md/doc/agricultura

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor - https://www.ssmexpert.md/doc/constructie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei - https://www.ssmexpert.md/doc/mobila

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto - https://www.ssmexpert.md/doc/transport

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri) - https://www.ssmexpert.md/doc/vinificatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii) - https://www.ssmexpert.md/doc/cusatorie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru stomatologie (cabinet stomatologic) - https://www.ssmexpert.md/doc/stomatologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru auto service (reparația automobilelor) - https://www.ssmexpert.md/doc/autoservice

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru grădiniță - https://www.ssmexpert.md/doc/gradinita

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de comerț (Magazin) - https://www.ssmexpert.md/doc/comert

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Depozit Angro - https://www.ssmexpert.md/doc/depozit

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de ridicat și transportat (macarale-auto, crane de ridicat) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-ridicare

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor hoteliere (pentru Hotel) - https://www.ssmexpert.md/doc/hotel

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 1132 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar