Lista de prețuri pentru serviciile de asistență lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă

 

Prețul pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, variază în dependență de nr. de angajați, domeniul de activitate, fluctuația personalului și locație sau nr. de locații. Vedeți mai jos care poate fi prețul aproximativ pentru asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă la compania dvs.

Atenție!!! În dependență de anumite condiții,  nr. de locații ale clientului, amplasarea locațiilor (în raza or. Chișinău sau în afara acestuia) prezența diverselor utilaje la companie sau alte cerințe, prețul indicat mai jos poate crește.

Pentru a solicita o ofertă sau un draft de contract privind asistența lunară (Outsourcing) privind securitatea și sănătatea în muncă, apelați la numerele: 068 11 84 55 sau 068 821 572.

 

Genul de activitate Prețul confom nr. de angajați - cu o locație în raza or. Chișinău (pt necesitatea deplasării la mai multe locații sau la locații în afara or. Chișinău se adaugă cheltuieli de deplasare)

pînă la 10 angajați– 1800 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2100 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 2400 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 2700 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3000 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3300 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 3600 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 3900lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4200 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 4500 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 4800 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5100 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 5400 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 5700 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6000 lei/lună.

pînă la 10 angajați– 2200 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2500 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 2800 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3100 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3400 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3700 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4000 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 4300 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4600 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 4900 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 5200 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5500 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 5800 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 6100 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6400 lei/lună.

pînă la 10 angajați– 2500 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 2800 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 3100 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3300 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 3600 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 3900 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4200 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 4500 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 4800 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 5100 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 5400 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 5700 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 6000 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 6300 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 6600 lei/lună.

 • Medicină (spital, policlinică, clinică privată etc.)
 • Domeniul vitivinicol - fabricarea vinurilor (vinării, producători de vinuri)
 • Agricultură (Cultivarea cerealelor, strugurilor, fructelor, arbuștilor etc.)
 • Construcție
 • Creșterea animalelor - Zootehnie (fermă porcine, ovine, caprine, bovine, cai, păsări etc.)
 • Construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor
 • Producerea mobilei
 • Extracţia pietrei, nisipului şi argilei (Carieră)
 • Silvicultură şi exploatare forestieră
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii, peștelui, produselor lactate, fructelor și legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn - tîmplării (lăzi, sicrie, parchet, elemente decorative etc.)
 • Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (material plastic, cauciuc sintetic, coloranți, îngrățămintelor și produselor azotoase, pesticide, vopsele. lacuri, detergenți, săpunuri, produse cosmetice și parfumerie, cleiuri, gaze industriale etc.)
 • Fabricarea produselor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
 • Fabricarea materialelor de construcţii din argilă (cărămidă, țiglă ceramică etc.)
 • Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
 • Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
 • Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Producţia de metale feroase (tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel)
 • Producţia metalelor preţioase (aluminiu, cupru, plumb etc.)
 • Fabricarea de construcţii metalice (uşi şi ferestre din metal, rezervoare, cisterne şi containere metalice, radiatoare şi cazane)
 • Producţia de unelte şi articole de fierărie (unelte, lacăte şi balamale etc.)
 • Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
 • Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

pînă la 10 angajați– 3000 lei/lună;

de la 11 la 20 angajați - 3300 lei/lună;

de la 21 la 35 angajați - 3600 lei/lună;

de la 36 la 50 angajați - 3900 lei/lună;

de la 51 la 70 angajați - 4200 lei/lună;

de la 71 la 100 angajați - 4500 lei/lună.

de la 101 la 130 angajați - 4800 lei/lună.

de la 131 la 160 angajați - 5100 lei/lună.

de la 161 la 200 angajați - 5400 lei/lună.

de la 201 la 250 angajați - 5700 lei/lună.

de la 251 la 300 angajați - 6000 lei/lună.

de la 301 la 350 angajați - 6300 lei/lună.

de la 351 la 400 angajați - 6700 lei/lună.

de la 401 la 450 angajați - 7000 lei/lună.

de la 451 la 500 angajați - 7300 lei/lună.