Acasă » 2020 » Mai » 9 » Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru întreprinderi producătoare de carne și mezeluri
21:18
Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru întreprinderi producătoare de carne și mezeluri

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru întreprinderi producătoare de carne și mezeluri

 

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

 

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin


4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 

 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru secția administrație
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru serviciul revizie și control
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru departamentul economico-financiar și contabilitate
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru serviciul resurse umane
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru serviciul aprovizionare
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru serviciul tehnologii informaționale
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din departamentul tehnic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din departamentul transport
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru medici
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din depozit (produse finite, condimente, materie prima, materiale auxiliare)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din sectorul formare
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din sectorul pregătire carne (cutter)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din sectorul prelucrare termică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul din secția ambalare
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru manager proiect, manager în comerț, office manager
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru alte funcții care sunt pe statele de personal ale companiei
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin


6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific


7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă


8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate

 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea securităţii incendiare la întreprindere
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instructiunea de indatoriri functionale  în domeniul securitatii si sanatatii muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a administratorului
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-şef, contabil 
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru indeplinirea lucrarilor de incarcare-descarcare 
 • Instrucţiunea  de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă
 • Instucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş-electric
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş mecanic
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru inginer
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător tehnic
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru magaziner
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru inginer programator
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şoferi
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă pentru specialist serviciu personal 
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru office manager
 • Instrucţiunea securitate şi sănătate în  muncă( generală) pentru toţi lucrătorii  
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru sef depozit
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din secția ambalare
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din sectorul prelucrare termică
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din sectorul pregătire carne (cutter)
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din sectorul formare
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din depozite (produse finite, condimente, materie prima, materiale auxiliare)
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru personalul din departamentul transport
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru medic
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea transpaletei manuale
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru paznic
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru lucru la friteuză electrică
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru aparatul de feliat (sliser)

 

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

 

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

 

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

 

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 3500 lei. Detalii – tel. 068118455. 

 

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1 și Cursul de niv. 2 .

 

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Actele privind securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) pe diferite domenii de activitate.

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) în domeniul prestării serviciilor de montare a sistemelor de securitate și supraveghere video - https://www.ssmexpert.md/doc/sisteme-securitate   

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi / instituții care efectuează activitate de birou (prestari servicii, asigurari, contabilitate, juristi etc.) - https://www.ssmexpert.md/activitate-de-birou

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Farmacie - https://www.ssmexpert.md/doc/farmacie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Produse de patiserie și panificație (Patiserie / Brutărie) - https://www.ssmexpert.md/doc/patiserie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul Tehnologia informației (IT) - https://www.ssmexpert.md/doc/tehnologia-informatiei

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Spălătorie (haine, lengerie etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spalatorie 

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru radiologie și imagistică medicală - https://www.ssmexpert.md/doc/radiologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Tipografie (servicii de imprimare) - https://www.ssmexpert.md/doc/tipografie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de cleaning (curățenie) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-curatenie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul medicinei (spital, policlinică, clinică privată etc.) - https://www.ssmexpert.md/doc/spital

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru salon de frumusețe / frizerie - https://www.ssmexpert.md/doc/salon-frumusete

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru întreprinderi care prestează servicii de salubritate (evacuarea, transportarea deșeurilor) - https://www.ssmexpert.md/doc/salubritate

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Moară - https://www.ssmexpert.md/doc/moara

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor - https://www.ssmexpert.md/doc/drumuri

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)  - https://www.ssmexpert.md/doc/alimentatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul telecomunicații (telefonie, internet, TV) - https://www.ssmexpert.md/doc/telecomunicatii

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Agenție de turism - https://www.ssmexpert.md/doc/turism

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) - https://www.ssmexpert.md/doc/invatamint

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru primărie - https://www.ssmexpert.md/doc/primarie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii - https://www.ssmexpert.md/doc/agricultura

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor - https://www.ssmexpert.md/doc/constructie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei - https://www.ssmexpert.md/doc/mobila

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto - https://www.ssmexpert.md/doc/transport

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul vitivinicol (pentru vinării, producători de vinuri) - https://www.ssmexpert.md/doc/vinificatie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii) - https://www.ssmexpert.md/doc/cusatorie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru stomatologie (cabinet stomatologic) - https://www.ssmexpert.md/doc/stomatologie

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru auto service (reparația automobilelor) - https://www.ssmexpert.md/doc/autoservice

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru grădiniță - https://www.ssmexpert.md/doc/gradinita

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de comerț (Magazin) - https://www.ssmexpert.md/doc/comert

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru Depozit Angro - https://www.ssmexpert.md/doc/depozit

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor de ridicat și transportat (macarale-auto, crane de ridicat) - https://www.ssmexpert.md/doc/servicii-ridicare

 

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul serviciilor hoteliere (pentru Hotel) - https://www.ssmexpert.md/doc/hotel

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 305 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar