În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă. Compania noastră este specializată în pregătirea acestor acte, și vă poate oferi asistență la acest capitol.

 

Setul de acte privind securitatea și sănătatea în muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

1.       Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2.       Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

3.       Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

4.       Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5.       Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

·       Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
·       
Instrucțiune (Metodologie) de evaluare a riscurilor profesionale;

·       Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
·       
CONCLUZIE cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;

·       Aducerea la cunoștință a fișelor de evaluare a riscurilor profesionale angajaților.

6.       Planul anual de protecţie şi prevenire:

·       Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
·       Planul de protecţie şi prevenire.

7.       Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

8.       Registre:

·       Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
·       Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
·       Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
·       Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

9.    Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

10.    Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

 

Pentru a solicita pregatirea setului de acte pentru compania dvs., apelați la numerele: 068 11 84 55 sau 068 821 572.

Prețul pentru perfectarea setului de acte enumerat mai sus, variază în dependență de numărul de funcții, nr. de angajați și domeniul de activitate. Vedeți mai jos care poate fi prețul aproximativ pentru pregătirea actelor la compania dvs.

Atenție!!! În dependență de anumite condiții, necesitatea de deplasare la sediul clientului, nr. de locații ale clientului, prezența diverselor utilaje la companie sau alte cerințe, prețul indicat mai jos poate crește.

 

 

Genul de activitate Prețul confom nr. de angajați

pînă la 10 angajați– 2800 lei;

de la 11 la 20 angajați - 3300 lei;

de la 21 la 35 angajați - 3800 lei;

de la 36 la 50 angajați - 4300 lei;

de la 51 la 70 angajați - 4800 lei;

de la 71 la 100 angajați - 5300 lei.

de la 101 la 130 angajați - 5800 lei.

de la 131 la 160 angajați - 6300 lei.

de la 161 la 200 angajați - 6800 lei.

de la 201 la 250 angajați - 7300 lei.

de la 251 la 300 angajați - 7800 lei.

de la 301 la 350 angajați - 8300 lei.

de la 351 la 400 angajați - 8800 lei.

de la 401 la 450 angajați - 9300 lei.

de la 451 la 500 angajați - 9800 lei.

pînă la 10 angajați– 3000 lei;

de la 11 la 20 angajați - 3500 lei;

de la 21 la 35 angajați - 4000 lei;

de la 36 la 50 angajați - 4500 lei;

de la 51 la 70 angajați - 5000 lei;

de la 71 la 100 angajați - 5500 lei.

de la 101 la 130 angajați - 6000 lei.

de la 131 la 160 angajați - 6500 lei.

de la 161 la 200 angajați - 7000 lei.

de la 201 la 250 angajați - 7500 lei.

de la 251 la 300 angajați - 8000 lei.

de la 301 la 350 angajați - 8500 lei.

 

de la 351 la 400 angajați - 9000 lei.

de la 401 la 450 angajați - 9500 lei.

de la 451 la 500 angajați -10000 lei.

pînă la 10 angajați– 3500 lei;

de la 11 la 20 angajați - 4000 lei;

de la 21 la 35 angajați - 4500 lei;

de la 36 la 50 angajați - 5000 lei;

de la 51 la 70 angajați - 5500 lei;

de la 71 la 100 angajați - 6000 lei.

de la 101 la 130 angajați - 6500 lei.

de la 131 la 160 angajați - 7000 lei.

de la 161 la 200 angajați - 7500 lei.

de la 201 la 250 angajați - 8000 lei.

de la 251 la 300 angajați - 8500 lei.

de la 301 la 350 angajați - 9000 lei.

 

de la 351 la 400 angajați - 9500 lei.

de la 401 la 450 angajați -10000 lei.

de la 451 la 500 angajați -10500 lei.

 • Medicină (spital, policlinică, clinică privată etc.)
 • Domeniul vitivinicol - fabricarea vinurilor (vinării, producători de vinuri)
 • Agricultură (Cultivarea cerealelor, strugurilor, fructelor, arbuștilor etc.)
 • Construcție
 • Creșterea animalelor - Zootehnie (fermă porcine, ovine, caprine, bovine, cai, păsări etc.)
 • Construcția, reparația și întreținerea drumurilor / podurilor
 • Producerea mobilei
 • Extracţia pietrei, nisipului şi argilei (Carieră)
 • Silvicultură şi exploatare forestieră
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii, peștelui, produselor lactate, fructelor și legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn - tîmplării (lăzi, sicrie, parchet, elemente decorative etc.)
 • Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (material plastic, cauciuc sintetic, coloranți, îngrățămintelor și produselor azotoase, pesticide, vopsele. lacuri, detergenți, săpunuri, produse cosmetice și parfumerie, cleiuri, gaze industriale etc.)
 • Fabricarea produselor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
 • Fabricarea materialelor de construcţii din argilă (cărămidă, țiglă ceramică etc.)
 • Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
 • Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
 • Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Producţia de metale feroase (tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel)
 • Producţia metalelor preţioase (aluminiu, cupru, plumb etc.)
 • Fabricarea de construcţii metalice (uşi şi ferestre din metal, rezervoare, cisterne şi containere metalice, radiatoare şi cazane)
 • Producţia de unelte şi articole de fierărie (unelte, lacăte şi balamale etc.)
 • Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
 • Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

pînă la 10 angajați– 4000 lei;

de la 11 la 20 angajați - 4500 lei;

de la 21 la 35 angajați - 5000 lei;

de la 36 la 50 angajați - 5500 lei;

de la 51 la 70 angajați - 6000 lei;

de la 71 la 100 angajați - 6500 lei.

de la 101 la 130 angajați - 7000 lei.

de la 131 la 160 angajați - 7500 lei.

de la 161 la 200 angajați - 8000 lei.

de la 201 la 250 angajați - 8500 lei.

de la 251 la 300 angajați - 9000 lei.

de la 301 la 350 angajați - 9500 lei.

 

de la 351 la 400 angajați -10000 lei.

de la 401 la 450 angajați -10500 lei.

de la 451 la 500 angajați - 11000 lei.