In conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă:

1.Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2.Angajatorul este obligat să numească persoane responsabile pentru acordarea primului ajutor, și să le instruiască adecvat.

3.Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

· Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă);
· Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM);
· Certificat privind instruirea la primul ajutor pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor în cadrul unităților economice;

4.Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5.Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

  1. Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

6.Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
· Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
· Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale.

7.Planul anual de protecţie şi prevenire:

· Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
· Planul de protecţie şi prevenire.

8.Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

9.Registre:

· Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
· Registrul de înregistrare a instruirilor de securitate incendiară la întreprindere;
· Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
· Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

10.Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

11.Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

Compania noastră vă poate oferi consultanță și servicii de pregătire a setului de acte privind securitatea și sănătatea muncii necesare la unitatea dvs. 

Pentru a beneficia de o oferta de preț completați următorul FORMULAR.

Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map