CURS ANUAL OBLIGATORIU:

Pașii de conformare a întreprinderii la noile cerințe în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 

 1. Sarcinile și responsabilitățile persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (art. 25-25/2 din Legea nr. 133/2011):
 1. Când Angajatorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal;
 2. Cine poate exercita sarcinile persoanei responsabile cu protecția datelor și care sunt incompatibilitățile funcției;
 3. Care sunt sarcinile și responsabilitățile persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal;
 4. Care sunt obligațiile Angajatorului în raport cu persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal;
 5. Notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal (art. 23 din Legea nr. 133/2011)
 1. Când suntem obligați să facem evaluarea impactului asupra protecției datelor;
 2. Cine trebuie să efectueze evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal;
 3. Ce trebuie să conțină evaluarea impactului asupra protecție datelor cu caracter personal;
 4. Cât de des realizăm evaluarea impactului asupra protecției datelor și cui o prezentăm;
 5. Care sunt consecințele privind neefectuarea evaluării impactului asupra protecției datelor.

 

 1. Consultarea prealabilă cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (art. 24 din Legea nr. 133/2011)
 1. Ce reprezintă consultarea prealabilă cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 2. Ce acte trebuie prezentate în cadrul consultării prealabile;
 3. Care sunt consecințele în caz că nu este realizată consultarea prealabilă cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 1. Transferul transfrontalier și libera circulației a datelor cu caracter personal
 1. În ce țări putem contracta servicii de stocare a datelor (hosting) pentru paginile web, bazele de date, softuri, aplicații;
 2. În ce cazuri și care sunt temeiurile pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal;
 3. Care sunt temeiurile legale pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
 4. Contractul standard privind transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
 5. Care este răspunderea pentru încălcarea cerințelor prescrise de lege privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
 1. Cerințele noi față de Politica de protecție a datelor cu caracter personal
 1. Ce trebuie să conțină Politica de protecție a datelor cu caracter personal;
 2. Cum procedăm în cazul în care avem o Politică de protecție a datelor cu caracter personal care a fost autorizată anterior de Centrul național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 3. Dacă marcarea documentelor și indicarea numărului de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal mai este obligatori;
 4. Aplicabilitatea cerințelor de securitate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010.
 1. Răspunderea contravențională pentru nerespectarea noilor modificări.

 
Data seminarului:  26.03.2024 - l.română, ora 14.00-17.30 platforma ZOOM
 
Prețul seminarului - 490 lei / pers.

Formator: Sergiu BOZIANU

 • director ,,Data Protection Law Firm” (www.gdpr.md);
 • președintele ,,Asociației pentru Protecția Vieții Private” (www.privacy.md);
 • ex șef Direcție Conformitate Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.datepersonale.md);
 • co-autor Legea nr. 175/2021 (digitizarea) prin care au fost aduse modificările ce vor fi explicate în cadrul seminarului.

 
Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 
 
Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.
 
ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

Informăm că conform articolul 74-prim alin. (1) din Codul contravențional, nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.