INSTRUIRE PRIVIND SECURITATEA MUNCII ȘI

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR PREMEDICAL (PÎNĂ LA SOSIREA AMBULANȚEI)

Conform art. 12 alin.(1) din Legea SSM nr. 186 din 10.08.2008 - În cazul unui pericol grav şi imediat, angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

Conform art. 12 alin.(2)- Pentru aplicarea dispoziţiilor alin.(1), angajatorul desemnează, lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor.

Conform art. 12 alin.(3)- Numărul lucrătorilor specificaţi la alin.(2), instruirea acestora şi echipamentul pus la dispoziţia lor trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor profesionale specifice unităţii.

Centrul nostru de instruire, este specializat în petrecerea unei instruiri privind securitatea muncii și acordarea primului ajutor. Persoanele care citesc instruirea au studii medicale și experiență în domeniu. În cadrul instruirii vor fi folosite materiale didactice speciale precum manechin de resuscitare  etc. 

Durata instruirii: 5 ore academice.

Preţul: 500 lei/persoană.

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Instruirea privind securitatea muncii și acordarea primului ajutor:

Прошу быть зачисленным(ой) на Oбучение по охране труда и  по оказанию первой помощи:

 

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность * *:
E-mail / Электронная почта * *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон * *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы * *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

 

                                                       

  Instruirea are loc în mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2 (str. V. Alecsandri în intersecţie cu str. Columna), persoana de contact dl Ion DARII, tel. 068118455, e-mail: director@ssmexpert.md.


Graficul Instruirilor privind securitatea muncii și acordarea primului ajutor

Data

desfăşurării

Durata

cursului

Limba de

instruire

Nr. de locuri

disponibile

12.09.2019

09.00 - 14.00

Rusă

15

05.09.2019

09.00 - 14.00

Română

15

 

Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map