CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. I

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire.

Durata cursurilor: 8 ore academice.

Preţul: 500 lei/persoană.

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi
 contul de plată şi să completaţi ancheta.CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înmatriculat(ă) la Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului I de pregătire (8 ore):

Прошу быть зачисленным(ой) на Курсы по обучению в области охраны здоровья и безопасности труда которые соответствуют первому уровню подготовки (8 часов):

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

 

Cursurile au loc în mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2 (str. V. Alecsandri în intersecţie cu str. Columna), persoana de contact dl Ion DARII, tel. 068118455, e-mail: director@ssmexpert.md.

 

Graficul cursurilor de instruire la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM

În legătură cu situția din țară, toate cursurile și seminarele se amînă. Cînd vom avea permisiune din partea Ministerului Educației de a desfășura în continuare seminare, vom actualiza graficul de pe site. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data

desfăşurării

Durata

cursului

Limba de

instruire

Formator