Incepind cu 16.12.2016 intra in vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; M.O. al R.M. nr. 306-313, art.1118 .

Potrivit acestui regulament angajatorii din orice domeniu de activitate, atît din sectorul public, cît şi din cel privat, sint obligati să asigure efectuarea examenelor medicale necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, în perioada acţiunii  contractului individual de muncă, fără a-i implica pe aceştia în costurile aferente.

La completarea fişelor de identificare, angajatorul utilizează rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale la locurile de muncă efectuate de către instituţiile abilitate.

În cazul examenelor medicale periodice sau la angajare, se admite utilizarea rezultatelor examenelor funcţionale de diagnostic efectuate anterior, dacă nu a trecut mai mult de o lună din ziua examinării.

În cazul suspiciunii de boală profesională și în cazuri dificile de apreciere a aptitudinii în muncă, persoana examinată este trimisă la Centrul republican de boli profesionale pentru stabilirea diagnosticului sau aptitudinii în muncă.

Examenul medical la angajare în muncă se efectuează  pentru persoanele care:
    1) urmează a fi angajate prin contract individual de muncă pe o perioadă determinată/ nedeterminată sau încep activitatea în bază de patentă;
    2) îşi schimbă locul de muncă sau activitatea în cadrul aceleiaşi unităţi economice.

Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în a treia lună de la angajare de către comisiile medicale sau medicii din cadrul întreprinderilor, cu participarea obligatorie a medicului în patologii profesionale şi efectuarea  investigaţiilor de laborator şi funcţionale.

Examenul medical de adaptare în muncă are următoarele scopuri:
    1) determinarea schimbărilor în starea sănătăţii survenite în perioada adaptării persoanei la condiţiile noi de muncă;
    2) depistarea  cauzelor  medicale ale neadaptării la locul nou de muncă şi recomandarea măsurilor de soluţionare a acestora.

Frecvenţa examenelor medicale periodice este stabilită în lista  factorilor de risc din mediul ocupaţional şi a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcţie de expunerea profesională.

Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, după întreruperea în muncă pe o perioadă de 3 luni şi mai mult din motive de sănătate sau de 6 luni şi mai mult din alte motive.