limba română

русский язык

SEMINAR

Aspecte juridice privind supravegherea prin mijloacele video (camere de supraveghere video) / Protecția datelor cu caracter personal în gestionarea mijloacelor de supraveghere video - ONLINE - prin ZOOM

 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, există un șir de reguli privind supravegherea prin mijloacele video (camere de supraveghere).

 

Ce tipuri de mijloace de supraveghere video pot fi utilizate în relațiile de muncă?
Putem utiliza mijloace ascunse de captarea imaginilor?
Când mijloacele de supraveghere video necesită a fi reglementate prin proceduri interne?
În ce condiții pot fi supravegheate birourile salariaților, perimetrul exterior, căile de acces etc;
În ce situații pot fi utilizate mijloace de supraveghere video pentru a monitoriza activitatea salariaților;
Cine poate avea acces la înregistrările video și către cine pot fi dezvăluite datele?
Este nevoie de persoană responsabilă de gestionarea camerelor video?
Cum facem evaluarea impactului asupra protecției datelor?
Ce acte trebuie să deținem pentru a respecta cerințele legislației privind protecția datelor?
Cum trebuie să notificăm vizitatori/salariații privitor la supravegherea video?
Unde avem dreptul de a amplasa camere video ?
Cât timp putem să stocăm imaginile foto/video/audio ?
Sistemele de supraveghere video trebuie să fie înregistrate/autorizate ?
Cum să evităm controalele din partea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal?

 

Invităm toți angajatorii și reprezentanții angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane etc.) la un seminar cu tema: Supravegherea prin mijloacele video, unde veți afla răspuns la toate întrebările de mai sus, și multe altele legate de camerele de supraveghere.

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea seminarului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului:  14.06.2022, ora 14.00-17.00

Seminarul va fi predat în limba romană.

Prețul seminarului - 480 lei / pers.

Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar (ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

 

 

In cadrul seminarului se vor aborda inclusiv și următoarele subiecte:
 

 1. Noțiuni de bază: mijloace video, supraveghere video, spațiu public, spațiu privat, estompare, spațiu rezonabil de intimitate

 2. Scopurile în care pot fi utilizate mijloacele video: monitorizare angajați, vizitatori, clienți, vecini; video chat, supravegherea proprietăților publice sau private;

 3. Temeiurile legale la efectuare înregistrărilor video;

 4. Regulile de efectuare a înregistrările foto/video/audio:

 5. Supravegherea video în scopuri personale;

 6. Supravegherea video a angajaților;

 7. Supravegherea video în spațiu public;

 8. Supravegherea video în instituțiile de învățământ, medicale, private;

 9. Supravegherea video la blocurile de locuit, curte, spațiu public;

 10. Ce tipuri de dispozitive pot fi utilizate pentru supravegherea video;

 11. Cum să utilizăm mijloacele de supraveghere video și să nu încălcăm Legea privind protecția datelor cu caracter personal;

 12. Avem nevoie de acordul persoanei pentru a efectua înregistrarea foto/video/audio;

 13. Cât timp putem să stocăm imaginile foto/video/audio;

 14. Sistemele de supraveghere video trebuie să fie înregistrate/autorizate;

 15. Când se aplică Legea privind protecția datelor cu caracter personal

 16. Cui putem să dezvăluim imaginile video și în ce condiții.