Seminar ONLINE:

Răspunderea disciplinară și răspunderea materială, forme ale răspunderii juridice în cadrul raporturilor de muncă

 

În cadrul seminarului se vor aborda următoarele subiecte:

 

 1. Disciplina de muncă. Regulamentul intern al unității:
 • conținutul regulamentului intern al unității;
 • asigurarea disciplinei de muncă;
 • stimulări pentru succese în muncă (modul de aplicare);
 • sancțiuni disciplinare (modul de aplicare);
 • încălcarea gravă a obligațiunilor de muncă.

 

 1. Răspunderea materială:
 • dispoziții generale;
 • repararea prejudiciului de către angajator;
 • răspunderea materială a salariatului;
 • reținerile din salariu (limitarea cuantumului reținerilor din salariu, interzicerea reținerilor din unele plăți ce i se cuvin salariatului).

 

 1. Încetarea contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului:
 • temeiurile încetării contractului individual de muncă;
 • procedura de concediere în cazul lichidării unității, reducerii numărului sau a statelor de personal;
 • procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate.

 

Întrebări/ răspunsuri: cele mai frecvente încălcări din domeniul legislației muncii admise de către salariați/ angajatori în perioada stării de urgență.

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului:  18.08.2020, ora 14.00 - 17.30

Seminarul va fi predat în limba română.

Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

Preţul: 450 lei/persoană.

 

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Ulterior certificatele de participare și facturile le ve-ți putea ridica de la sediul nostru sau vă vor fi expediate prin poștă.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Seminarul ONLINE: Răspunderea disciplinară și răspunderea materială, forme ale răspunderii juridice în cadrul raporturilor de muncă

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume/Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Adresa poștală la care să trimitem certificatul și factura *: