Seminar informativ - ONLINE - prin ZOOM:

Asigurarea apărarii împotriva incendiilor la obiectivele economiei naționale

 

În cadrul seminarului se vor aborda următoarele subiecte:

 

1. Dispoziții generale

Responsabilitatea personală și obligațiunile funcționale privind asigurarea apărării împotriva incendiilor a conducătorilor obiectivelor economiei naționale

Obligațiunile funcționale ale lucrătorilor și persoanelor fizice din cadrul obiectivelor economiei naționale

2. Măsurile organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor:

  • Modul și termenele de desfășurare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor;
  • Cerințe față de elaborarea și afișarea schemelor de evacuare;
  • Cerințe față de dotarea încăperilor cu mijloace de stingere a incendiilor (stingătoare, furtune etc.);
  • Cerințe legale cu privire la sistemele de protecţie antifum, de semnalizare şi stingere a incendiilor;
  • Cerințe față de căile și eșirile de evacuare;
  • Organizarea antrenamentelor practice privind acțiunile personalului în caz de incendiu;
  • Formațiunile benevole de pompieri;
  • Amenajarea locurilor pentru fumat;

3. Cerinte specifice privind apărarea împotriva incendiilor la obiective comerciale, instituții medicale, instituții de învățămînt etc.

4. Controlul de stat privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la unități economice și instituții publice;

5. Răspunderea contravențională și penală pentru încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor;

6. Întrebări și răspunsuri.

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului: 21.09.2020, ora 14.00-17.30.

Seminarul va fi predat în limba romană.

Formator - Cobîlețchi Aliona, Ofițer superior secția prevenție detașamentul salvatori și pompieri Ciocana

Preţul: 480 lei/persoană.

 

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 13.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Ulterior certificatele de participare și facturile le ve-ți putea ridica de la sediul nostru sau vă vor fi expediate prin poștă.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Seminarul ONLINE: Asigurarea apărarii împotriva incendiilor la unitățile economice și instituțiile publice

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *: