Acasă » PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE
 • Anunţaţi serviciul 112. Calm indicaţi strada, numărul blocului, scara, etajul (în acest caz ajutorul vine mai repede).
 • Nu   faceţi panică ! Întrerupeţi alimentaţia cu  electricitate şi gaze.
 • Ajutaţi persoanele în vîrstă şi copiii să părăsească zona periculoasă.
 • REŢINEŢI ! Copiii mici de spaimă se ascund în cele mai dosite locuri (în dulap, sub pat, în colţuri).
 • Prin toate mijloacele disponibile încercaţi să stingeţi focul, mobilizînd vecinii.
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 3575 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

În timpul mişcării seismice

 • Nu părăsiţi locuinţa, puteţi fi surprins într-un loc (hol sau scară) unde vă puteţi accidenta;
 • Nu folosiţi ascensorul şi scările;
 • Adăpostiţi-vă sub grinzile de rezistenţă, în spaţiul uşilor, la colţurile interioare ale încăperilor, sub o masă sau un birou rezistent. Evitaţi adăpostirea lîngă mobilierul greu, înalt;
 • Dacă aveţi timp întrerupeţi sursele de alimentare cu gaze, curent electric şi apa. Deschideţi uşa de la intrare pentru a evita blocarea ei;
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 2311 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Semnalul de alarmare la accident chimic (contaminare chimică) este un sunet de sirenă. Cînd aţi recepţionat acest semnal includeţi radiodifuzoarele, ascultaţi informaţia Departamentului SE.
 • Nu faceţi panică ! Acţionaţi conform indicaţiilor organelor PC.
 • Înştiinţaţi despre pericol vecinii. Ţineţi radiodifuzoarele deschise, Rămîneţi în localurile unde vă aflaţi. Ermetizaţi încăperea. Nu aprindeţi focul (concentraţia de substanţe poate provoca explozie)
 • Aplicaţi măsurile de protecţie individuală (măşti anti-gaz, mască de tifon-vată, prosoape). Dacă mirosul se păstrează sau este mai puternic ieşiţi din zona contaminată (la indicaţiile organelor PC) perpendicular direcţiei vîntului, în mijloace de protecţie individuală.
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 1991 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • La recepţionarea semnalului despre pericolul contaminării radiative (semnalizarea sirenelor, ceia ce înseamnă “Atenţie tuturor”) imediat includeţi  radiodifuzoarele, ascultaţi  informaţie organelor PC.
 • Nu faceţi panică ! Timpul de deplasare a norului radiativ este suficient de a întreprinde măsuri de protecţie. Anunţaţi  vecinii despre  pericol. Îmbrăcaţi mijloacele de protecţie individuală (confecţionaţi măştile de tifon-vată). Dacă în apropiere nu este nici un edificiu antiradiv, purcedeţi la ermetizarea  localului (camerei, casei) unde vă  aflaţi.
 • Protejaţi produsele alimentare în pachete de polietilenă, vase, lăzi, frigidere, dulapuri. Faceţi rezervă de apă în vase , sticle care se includ ermetic. Acoperiţi fîntînile cu capace sau peliculă, în jur se presoară lut
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 2352 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Dacă sunteţi în zona unde se răspîndeşte epidemia şi este anunţată carantină, este necesar de respectat toate cerinţele serviciului epidimiologic.  La maximum de limitat contactul cu alte persoane.
 • Se interzice vizitarea localurilor publice şi locurilor aglomerate.
 • Fără necesitate nu părăsiţi casa (apartamentul). În localurile unde sunt persoanele străine lucraţi  în mijloace de protecţie a căilor respiratorii. Respectaţi strict regulile de igienă la domiciliu, la serviciu, în alte localuri.
 • Prelucraţi termic toate produsele alimentare, folosiţi numai apă fiartă, legumele şi fructele se spală cu apă fiartă.
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 2249 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Discutaţi în familie, în colectiv despre pericolul terorismului, despre acţiunile de prevenire, de evitare a situaţiilor care pot fi provocate de terorişti.
 • Schiţaţi din timp acţiunile dumneavoastră în diferite situaţii posibile.
 • REŢINEŢI ! În orice situaţie păstraţi calmul.
 • Nu vă apropiaţi de obiectele lăsate fără supraveghere (genţi, pachete, cutii, etc.) în locuri publice, lîngă clădiri, în transport, pe scări.
 • În aceste situaţii anunţaţi poliţia sau serviciul 911.
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 1594 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Locuitorii care au nimerit în zona inundaţiei trebuie să aibă pregătită valiza cu cele mai necesare obiecte, mijloacele de salvare, trusa medicală;
 • În timpul inundaţiei deconectaţi gazul, apa, lumina electrică. Transferaţi obiectele de preţ la nivelurile mai superioare;
 • În caz de inundaţie pe neaşteptate este necesar de a vă evacua la etajele superioare sau în pod;
 • Ajutaţi copiii, bătrînii, bolnavii;
 • Dacă vă aflaţi în stradă urcaţi-vă pe un loc mai ridicat sau pe acoperişul unei case înalte;
 • ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 3175 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

 • Este necesar de a pune în stare de pregătire toate adăposturile (beciuri, subsoluri);
 • Închideţi ermetic uşile, ferestrele, deschizăturile pentru ventilaţie;
 • De pe acoperişuri, balcoane coborîţi obiectele, care, din cauza rafalelor de vînt pot fi aruncate şi pricinui traume oamenilor. Automobilele, animalele adăpostiţi-le într-un loc nepericulos;
 • Stingeţi focul din sobe;
 • Dacă furtuna va prins în stradă, adăpostiţi-vă în clădirea  din apropiere, subsol, etc.  feriţi-vă de situaţii-le în urma cărora puteţi fi afectat de fulger, nu vă ascundeţi sub copaci, nu vă aprop ... Читать дальше »
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 1994 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)

Primind înştiinţarea despre posibelele înzăpezirii:

 • Limitaţi deplasările;
 • Faceţi rezerve de apă şi alimente, ermetizaţi încăperile de locuit – lucru ce păstrează căldura şi micşorează consumul de carburanţi;
 • În timpul viscolelor nu ieşiţi afară;
 • Dacă viscolul va prins pe drum (în automobil) transmiteţi semnalul de ajutor – atîrnaţi de antenă o bucată de pînză de culori deschise. Nu părăsiţi automobilul.
Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Vizualizări: 1865 | Adăugat de: IonDarii | Data: 05.02.2017 | Comentarii (0)