Seminar ONLINE-GRATUIT:

Securitatea și sănătatea în muncă la unitate/instituție

În cadrul seminarului se vor aborda următoarele subiecte:

1. Organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate;

a) Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. I;
 • Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. II;

b) Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM):

 • Instruirea introductiv-generală;
 • Instruirea la locul de muncă;
 • Instruirea periodică;
 • Completarea Fișei personale de instruire în domeniul SSM;

 

c) Instruirea lucrătorilor altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea noastră și Completarea Fișei colective de instruire în domeniul SSM;

d) Instruirea personalului neelectrotehnic la I grupă de electrosecuritate și Completarea Registrului corespunzator;

e) Instruirea personalului privind apărarea împotriva incendiilor și Completarea Registrului corespunzator;

f) Instruirea personalului privind acordarea primului ajutor în caz de pericol grav și imediat;

 

2. Elaborarea, revizuirea și înregistrarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;

3. Răspunderea pentru încălcarea legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Răspunderea disciplinară;
 • Răspunderea materială în domeniul SSM;
 • Răspunderea administrativă;
 • Răspunderea penală.

4. Controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă;

 • Autoritățile cu drept de control în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă

5. Organizarea și efectuarea examenului medical la unitate;

 • Certificatul medical care se prezintă la încheierea contractului individual de muncă;
 • Examenul igienico sanitar (Fișa medicală albastră);
 • Examenul medical obligatoriu conform prevederilor Legii SSM și HG nr. 1025 din 07.09.2016.

6. Cerințe minime de SSM privind lucru la monitor;

7. Evaluarea riscurilor profesionale;

8. Planul anual de protecție și prevenire;

9. Accidentele de muncă;

 • Clasificarea și definirea accidentelor de muncă și în afara muncii;
 • Comunicarea despre producerea accidentelor;
 • Cercetarea accidentelor în afara muncii;
 • Cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;
 • Modul de completare a Procesului-Verbal privind cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
 • Cercetarea accidentelor grave sau mortale;
 • Înregistrarea și evidența accidentelor.

10. Răspunderea pentru producerea unui accident de muncă;

11. Îndemnizația unică achitată în urma unui accident de muncă. Modalitatea de calcul și achitare a acesteia.

12. Lista actelor obligatorii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate.

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului: urmează a fi stabilită, ora 09.00 - 17.00, l.română

 

Formator - DARII Ion, administrator Centru de Instruire SSM Expert

Preţul: GRATUIT

 

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 08.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

ATENȚIE !!! Acesta este un seminar informativ, în urma căruia nu ve-ți primi vre-un certificat sau confirmare de participare. În cazul în care aveți nevoie de Certificate niv. I sau niv. II, înregistrați-vă la cursurile date pe următoarele linkuri:

 

Curs SSM niv. I - https://www.ssmexpert.md/cursuri/online

Curs SSM niv. II - https://www.ssmexpert.md/cursuri2/online