limba română

русский язык

SEMINAR CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ONLINE - prin ZOOM

În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform  H.G. 1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate. (pct. 85 din H.G. 1123 din 14.12.2010)

 

Astfel, invităm toți angajatorii și reprezentanții angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane) la un curs de instruire  cu privire la protecția  datelor cu caracter personal.

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea seminarului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului:  19.11.2020 - l.română, ora 13.00-17.30

Prețul seminarului - 490 lei / pers.

Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

 

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

 

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

Menționăm  că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

 

 

In cadrul seminarului se vor aborda urmatoarele subiecte:

1.       Respectarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu angajații:

·         Cum corect să recrutăm și să selectăm corect persoanele care ulterior vor fi angajate pentru ca să nu încălcăm art. 91-94 din Codul muncii;
·         Cum trebuie să păstrăm dosarul personal al angajatului și cui putem oferi acces la aceste informații;
·         Ce informații am putea colecta la angajare;
·         Situațiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza consimțământului subiectului de date și cazurile în care nu este obligatoriu;
·         Elaborarea/Conținutul clauzei de nedivulgare a datelor cu character personal;
·         Ce informații trebuie aduse la cunoștință în scris angajaților privind dosarul personal, datele cu caracter personal prelucrate și în ce cazuri angajatorul poate propune serviciile altor companii –propriilor angajați;
·         Ce acțiuni de monitorizare și supraveghere pot fi realizate de către angajator în raport cu angajatul;
·         Modalitatea de sancționare a angajaților și rolul comisiei de disciplină;
·         Ce nu are dreptul să efectueze angajatorul în raport cu angajatul;
·         Care sunt drepturile subiecților de date;
·         Unde se poate adresa angajatul în caz de încălcare a drepturilor sale;
·         Când și cum poate fi oferit acces la informația întreprinderii în cazul unui control din partea unei autorități publice?
·         Ce însemnă înregistrarea în calitate de operator de date cu character personal și dacă această procedură este obligatorie;
·         Ce acțiuni trebuie realizate de către întreprindere pentru a se înregistra în calitate de operator de date cu caracter personal;
·         Care este răspundere pentru încălcarea cerințelor din domeniul protecției datelor cu caracter personal;

2.    Respectarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu beneficiarii serviciilor:

·         Care sunt scopurile pentru care putem colecta informația despre beneficiari;
·         De la cine am putea colecta informația despre beneficiari;
·         Ce informații putem colecta de la beneficiari;
·         Când este necesar de a colecta consimțământul la prelucrarea datelor personale;
·         Unde trebuie să păstrăm datele și pe ce perioadă de timp;
·         Cum realizăm drepturile beneficiarilor în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
·         Ce trebuie să conțină un contract și ce informații trebuie aduse la cunoștință beneficiarilor pentru a respecta drepturile acestora la protecția datelor cu caracter personal;
·         Putem transmite la companiile de recuperare a datorilor datele cu caracter personal ?;
·         Putem transmite datele cu caracter personal ale beneficiarilor către alți agenți economici în scopul realizării sarcinilor stabilite de către operator.