SEMINAR ONLINE:

Digitalizarea si Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu Proiectul de Lege nr. 199 din 24.08.2021 este prevăzut a fi implementate un șir de modificări privind digitalizarea și protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, invităm toți angajatorii și reprezentanții angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane) la un curs de instruire  cu privire la digitalizarea și protecția  datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă aducem la cunoștință că personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate. (pct. 85 din H.G. 1123 din 14.12.2010)

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea seminarului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului:  05.10.2021 - l.română, ora 13.30-17.30

 

Prețul seminarului - 800 lei / pers.

Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

 

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

 

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

Menționăm  că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

 

 

Proiectul de Lege nr. 199 din 24.08.2021 vizează urmatoarele modificari:
 

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

 • Anularea obligației de înregistrare în calitate de operator de date;
 • Obligația de a dispune de responsabil de protecția datelor cu caracter personal;
 • Liberalizarea transferului transfrontalier către Uniunea Europeană;
 • Anularea consimțământului ca principal temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Evaluarea impactului de reglementare;
 • Consultarea prealabilă;
 • Modificarea competențelor Centrului Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

Codul muncii:

 • Încheierea și încetarea contractului de muncă la distanță.

Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială

 • Rapoartele statistice și consumul de date din MConect;
 • Răspunderea respondenților.

Codul contravențional

 • Modificarea sancțiunilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Instituirea răspunderii contravenționale pentru excesul de putere în cazul formatului electronic al documentelor.

Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit

 • Anularea consimțământului pentru accesarea istoriei creditare;
 • Interacțiunea Biroului Istoriilor de Credit cu platforma Guvernamentală Mconnect;

Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 • Anularea consimțământului pentru accesarea datelor în registrele de stat;
 • Identificarea clientului la distanță și inițierea relațiilor de afacere;

Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate

 • Excluderea necesității obținerii autorizației de la Centrul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru consumul de date din Mconcet;

Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic

 • Termenul de stocare a informației în format electronic;