OFERTA

pentru elaborarea setului de acte privind securitatea și sănătate în muncă

 

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă:

 

1.Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate;

2.Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

3.Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

4.Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5.Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
· Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
· Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale.

6.Planul anual de protecţie şi prevenire:

· Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
· Planul de protecţie şi prevenire.

7.Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

8.Registre:

· Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
· Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
· Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
· Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

9.Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

10.Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

 

Prețul pentru elaborarea setului de acte enumerate mai sus se va stabili in dependenta de genul de activitate si numarul de profesii, si va varia intre 2500 si 10000 lei.  

 

OFERTA

pentru prestarea serviciilor lunare privind securitatea si sanatatea in munca

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată sa efectueze un sir de actiuni privind securitatea si sanatatea in munca, pentru aceasta in cadrul institutiei, companiei trebuie sa fie numita o persoana responsabila de securitatea muncii, sau se poate apela la servicii externe de protective si prevenire.

Compania noastra presteaza servicii de deservire lunara privind securitatea si sanatatea in munca, dupa cum urmeaza:

1.Elaboreaza toate actele necesare privind securitatea si sanatatea in munca (instructiuni SSM, evaluarea riscurilor, etc.);

2.Elaboreaza planul anual de protectie si prevenire;

3.Efectuiaza instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului nou angajat;

4.Monitorizeaza efectuarea la timp si corecta a instruirilor la locul de munca si periodice privind securitatea si sanatatea in munca;

5.Elaboreaza și întocmeste fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătații în muncă pentru toți angajații;

6.Efectueaza instruirea privind apararea impotriva incendiilor cu intocmirea registrului corespunzator;

7.Efectuaza instruirea la prima grupa de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;

8.Elaboreaza și întocmeste urmatoarele Registre:

  • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;

  • Registrul de evidenta a instruirilor privind apararea impotriva incendiilor;

  • Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;

  • Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre

9.Ofera consultatii privind securitatea si sanatatea in munca si relatiile de munca;

10.Cerceteaza accidentele cu incapacitate temporara de munca;

11.Se prezinta si ofera explicatii in cadrul controalelor pe linie de SSM efectuate de organele competente.

 

Prețul pentru serviciile enumerate mai sus se va stabili in dependenta de genul de activitate si numarul de angajati si fluctuatia acestora, si va varia intre 2000 si 8000 lei/luna.

 

OFERTA

pentru cursuri si seminare

 

Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă) – 500 lei/persoană. La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM) – 1100 lei. La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 900 lei/persoană.

Certificat privind instruirea la primul ajutor pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor în cadrul unităților economice – 500 lei/persoană. La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Cursuri privind protectia datelor cu caracter personal pentru personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal – 650 lei lei/persoană.

Seminar tematic privind legislatia muncii - 700 lei.

 

OFERTA

pentru semne, indicatoare privind securitatea muncii

Pe PVC (plastic) :
- marimea A3 (297*420 mm) - 70 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 35 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 30 lei/buc.

Pe hirtie autoadeziva(бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 45 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 30 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 20 lei/buc.

 

OFERTA

pentru panouri informative privind securitatea muncii

 

1.Panou informativ – Acordarea primului ajutor medical – 2000 lei

2.Panou informativ- Apărarea împotriva incendiilor – 1700 lei

3.Panou informativ –Tehnica securitatii la lucrarile de sudura – 1500 lei

4.Panou informativ – Siguranta in munca la utilizarea instrumentelor electrice – 1500 lei

 

Ion DARII

Administrator

Tel. 068118455

 

Fii primul care află despre ofertele și evenimentele noastre!

Nume *:
E-mail *:

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.