CURS DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII

 
Subiectul 1. Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă niv. 1 și niv. 2
 
Subiectul 2. Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM)
Subiectul 3. Completarea Fișei personale de instruire în domeniul SSM
 
Subiectul 4. Instruirea lucrătorilor altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea noastră și Completarea Fișei colective de instruire în domeniul SSM
 
Subiectul 5. Instruirea personalului neelectrotehnic la I grupă de electrosecuritate și Completarea Registrului corespunzator
 
Subiectul 6. Instruirea personalului privind apărarea împotriva incendiilor și Completarea Registrului corespunzator
 
Subiectul 7. Instruirea personalului privind acordarea primului ajutor în caz de pericol grav și imediat
 
Subiectul 8. Elaborarea, revizuirea și înregistrarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
 
Subiectul 9. Răspunderea disciplinară, materială, administrativă și penală pentru încălcarea legislației SSM
 
Subiectul 10. Controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă
 
Subiectul 11. Organizarea și efectuarea examenelor medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor
 
Subiectul 12. Cerințe minime de SSM privind lucru la monitor
 
Subiectul 13. Evaluarea riscurilor profesionale
 
Subiectul 14. Planul anual de protecție și prevenire
 
Subiectul 15. Clasificarea și definirea accidentelor de muncă și în afara muncii
Subiectul 16. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă
 
Subiectul 17. Îndemnizația unică achitată în urma unui accident de muncă. Modalitatea de calcul și achitare a acesteia
 
Subiectul 18. Lista actelor obligatorii în domeniul securității și sănătății în muncă la unitate
 
Test de evaluare a cunoștințelor - link test
 

 

Materialul informativ pentru curs - link material

 

https://airtable.com
 
Pentru întrebări consultative în urma cursului - Ion DARII 

 

tel. / viber - 068118455

 

Pentru a primi o oferta comercială sau cont plată - dna Aurelia 

 

tel. / viber - 068821572

 

Adresa fizică SSM Expert (Sediul)

 

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2