Seminar ONLINE:

,,Modul de depersonalizare a actelor administrative de către APL în Registrul de stat al actelor locale conform Instrucțiunii aprobate de Cancelaria de Stat la 01 noiembrie 2022.”

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/instructiunea_01.11.2022.pdf

Cursul este destinat pentru: Secretarii Consiliilor raionale/municipale/locale și angajaților autorizați desemnați de APL.

Cursul de instruire va cuprinde:

 1. Noțiuni de bază din Legislația privind protecția datelor cu caracter personal:
 • Cum identificăm datele cu caracter personal;
 • Ce însemnă prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Cine este operatorul de date cu caracter personal;
 • Ce înseamnă depersonalizarea datelor cu caracter personal.
 1. Tipurile de acte supuse publicării;
 2. Categoriile de date cu caracter personal:
 • Care trebuie depersonalizate din platforma publică a RSAL;
 • Care nu trebuie depersonalizate și trebuie publicate în platforma publică a RSAL;
 1. Ce funcționalități/aplicații putem aplica pentru depersonalizarea corectă a actelor;
 2. Cum trebuie examinate cererile/demersurile prin care se solicită acces la datele din RSAL de către jurnaliști, , activiști publici, deputați, consilieri, reprezentanți ai organelor de control și ai organelor de drept etc.:
 3. Care este răspundere pentru încălcarea cerințelor privind depersonalizarea eronată a datelor cu caracter personal.
 4. Întrebări și răspunsuri de la participanții prezenți.

Informăm că conform pct. 20 din Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 672/2017, pentru autenticitatea, plenitudinea și integritatea actelor administrative incluse în Registru, protecția datelor cu caracter personal le revine secretarilor consiliilor raionale/municipale/locale și angajaților autorizați desemnați de către autoritățile administrației publice locale, Bașcanul Găgăuziei, Adunarea Populară a Găgăuziei și Comitetul Executiv al Găgăuziei în condițiile prevederilor prezentului Regulament.

 

Data seminarului:  04.04.2023 - l.română, ora 14.00-17.00 platforma ZOOM
 
Prețul seminarului - 700 lei / pers.

Formator: Sergiu BOZIANU

 • director ,,Data Protection Law Firm” (www.gdpr.md);
 • președintele ,,Asociației pentru Protecția Vieții Private” (www.privacy.md);
 • ex șef Direcție Conformitate Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.datepersonale.md);
 • co-autor al Instrucțiunii privind modul de depersonalizare a actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale aprobat prin Ordinul din 01 noiembrie 2022, de Cancelaria de Stat. 

 
Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi
contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar  ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 
 
Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.
 
ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

Informăm că conform articolul 741 alin. (1) din Codul contravențional, nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.