Seminar ONLINE:

Statutul și dreptul la muncă a refugiaților în Republica Moldova. Proceduri de documentare a refugiaților în fața Biroului de Migrație și Azil al MAI

Centrul de instruire SSM EXPERT în colaborare cu agenția juridică ONORISLEGIS&PARTNERS vă invită să participați la un seminar cu tema: Statutul și dreptul la muncă a refugiaților în Republica Moldova. Proceduri de documentare a refugiaților în fața Biroului de Migrație și Azil al MAI, cu scopul de a îmbunătăți sau a actualiza cunoștințele dvs. în domeniul dat.

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online), prin intermediul platformei ZOOM.

______________________________

Data seminarului: 06.04.2022, ora 14.00-17.00, l.rusă

 

Prețul seminarului: GRATUIT

Formator - DL RUSSU ANDREI, Director al agenției juridice ONORISLEGIS&PARTNERS

______________________________

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar  să completaţi ancheta .

În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online.

ATENȚIE !!! Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

Acesta este un seminar informativ, în urma căruia nu ve-ți primi vre-un certificat sau confirmare de participare.

______________________________

În cadrul seminarului cu tema: Statutul și dreptul la muncă a refugiaților în Republica Moldova. Proceduri de documentare a refugiaților în fața Biroului de Migrație și Azil al MAI,  se vor aborda urmatoarele subiecte:

1. INTRODUCERE

2. STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAȚILOR ÎN RM POTIVIT LEGISLAȚIEI NAȚIONALE.

 • Noțiuni de bază privind refugiații și dobîndirea calității de refugiat în  Moldova. 
 • Expunerea cadrului legal cu explicarea procedurilor de documentare în fața Biroului de Migrație și Azil al MAI al Republicii Moldova. 
 • Drepturile și obligațiile candidaților în obținerea statutului de refugiat în Republica Moldova.

3. MODALITĂȚILE DE ANGAJARE A REFUGIAȚILOR. TERMENI ȘI CONDIȚII.

 • Condiții de angajare a regugiaților. Statut și termeni specifici.
 • Procedura de înștiințare a Biroului de Migrație și Azil al MAI. 
 • Intrebări frecvente din partea refugiaților și al angajatorilor.

4. DOCUMENTAREA MIGRANȚILOR – INVESTITORI, ADMINISTRATOR, ANGAJAȚI ȘI ÎN ALTE SCOPURI 

 • Termeni și clauze legale pentru documentarea străinilor de la intrarea în țară pînă la obținerea permisului de ședere.
 • Condițiile și procedurile de documentare a străinilor pe teritoriul RM.
 • Cerințe față de actele prezentate în cadrul procedurii de documentare. Aspecte de bază.

5. RUNDA DE ÎNTREBĂRI-RĂSPUNSURI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОНЛАЙН Cеминар:

Статус беженцев и право на трудоустройство  в Pеспублике Mолдова.

Порядок документации беженцев в Управлении по Вопросам Миграции и Убежища МВД Республики Молдова.

Учебный центр SSM EXPERT в сотрудничестве с юридическим агентством ONORISLEGIS & PARTNERS приглашает вас принять участие в семинаре на тему: Статус беженцев и право на трудоустройство  в Pеспублике Mолдова. Порядок документации беженцев в Управлении по Вопросам Миграции и Убежища МВД Республики Молдова, для того, чтобы освежить и обновить свои знания в этой области.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, мы предлагаем вам провести семинар (онлайн) через платформу ZOOM.

______________________________

Дата семинара: 29.03.2022, время 14.30-17.30, румынский язык

Дата проведения семинара: 06.04.2022, 14.00-17.00, русский язык

 

Стоимость семинара: 440 lei/persoană

Тренер - г-н РУССУ АНДРЕЙ, директор юридического агентства ONORISLEGIS & PARTNERS

______________________________

Для регистрации на семинар необходимо заполнить анкету.

В день семинара, за час до семинара вы получите по электронной почте ссылку для доступа к онлайн-семинару.

ВНИМАНИЕ !!! Компьютер, с которого вы будете просматривать семинар, должен быть оборудован динамиками или наушниками (для обеспечения звука).

______________________________

Во время семинара на тему: Статус беженцев и право на трудоустройство  в Pеспублике Mолдова. Порядок документации беженцев в Управлении по Вопросам Миграции и Убежища МВД Республики Молдова,  будут рассмотрены следующие темы:

 

1.ВСТУПЛЕНИЕ

2.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ В РМ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

 • Основные сведения и  условия для получения статуса беженца в Молдове.
 • Презентация нормативно-правовой базы и  процедур в Управлении по вопросам миграции и убежища Министерства внутренних дел Республики Молдова. 
 • Права и обязанности кандидатов при получении статуса беженца в Республике Молдова.

3.ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЖЕНЦЕВ.  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ.

 • Условия трудоустройство беженцев. Статус и особые условия.
 • Порядок уведомления Управления миграции и убежища Министерства внутренних дел РМ. 
 • Часто задаваемые вопросы от беженцев и работодателей.

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ МИГРАНТОВ - ИНВЕСТОРОВ, АДМИНИСТРАТОРОВ, РАБОТНИКОВ И  B ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ

 • Юридические условия и процедура документирования иностранцев от въезда в страну до получения вида на жительство.
 • Условия и порядок  получения вида на жительство на территории Республики Молдова.
 • Требования к документам, представляемым в рамках процедуры документирования. Основные сведения.

5.РАУНД ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ