Seminar practic:

Regulamentul Intern al unității. Disciplina de muncă. Răspunderea materială

 

În cadrul seminarului vor aborda următoarele subiecte:

1. Regulamentul Intern al unității. Disciplina de muncă.

  • conținutul Regulamentului Intern al unității;
  • asigurarea disciplinei de muncă;
  • stimulări pentru succese în muncă (modul de aplicare);
  • sancțiuni disciplinare (modul de aplicare);
  • încălcarea gravă a obligațiunilor de muncă.

2. Răspunderea materială:

  • Dispoziții generale;
  • Repararea prejudiciului de către angajator;
  • Răspunderea materială a salariatului;
  • Reținerile din salariu (limitarea cuantumului reținerilor din salariu, interzicerea reținerilor din unele plăți ce i se cuvin salariatului).

 

Data seminarului: 13.02.2020, ora 09.00-14.00.

Seminarul va fi predat în limba română.

Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

Preţul: 700 lei/persoană.

 

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Seminarul practic:Regulamentul Intern al unității. Disciplina de muncă. Răspunderea materială

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume/Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

Seminarul va avea loc în mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2 (str. V. Alecsandri în intersecţie cu str. Columna), persoana de contact dl Ion DARII, tel. 068118455, e-mail:director@ssmexpert.md.