Seminar practic:

Timpul de muncă și timpul de odihnă. 

Concediile anuale. Ultimele modificări la Codul Muncii

 

În cadrul seminarului vom aborda:

      Timpul de munca și timpul de odihnă:

 • Notiuni de timp de muncă. Durata normală a timpului de muncă;

 • Durata redusă a timpului de muncă, timpul de muncă parțial;

 • Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii; durata zilnică a timpului de muncă;

 • Evidența globală a timpului de muncă;

 • Munca în schimburi;

 • Munca noaptea;

 • Munca suplimentară

 • Timpul de odihnă (pauza de masa și repausul zilnic, repausul săptămînal, munca în zilele de repaos, zilele de sărbătoare nelucrătoare).

        Concediile anuale:

 • Durata, programarea și modul de acordare a concediilor anuale de odihnă;
 • Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual;
 • Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite;
 • Concediu neplătit;
 • Concedii de odihnă anuale suplimentare;
 • Rechemarea din concediu.

      Ultimele modificări operate la Codul Muncii

 

În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului: 16.10.2020, ora 14.00-17.30.

Seminarul va fi predat în limba română.

Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

Preţul: 450 lei/persoană.

 

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării cursului, cu o oră înainte de curs (ora 13.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Ulterior certificatele de participare și facturile le ve-ți putea ridica de la sediul nostru sau vă vor fi expediate prin poștă.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Seminarul practic:Timpul de muncă și timpul de odihnă. Concediile anuale

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume/Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения: