Seminar practic:

Timpul de muncă și timpul de odihnă. 

Concediile anuale

 

În cadrul seminarului vom aborda:

      Timpul de munca și timpul de odihnă:

 • Notiuni de timp de muncă. Durata normală a timpului de muncă;

 • Durata redusă a timpului de muncă, timpul de muncă parțial;

 • Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii; durata zilnică a timpului de muncă;

 • Evidența globală a timpului de muncă;

 • Munca în schimburi;

 • Munca noaptea;

 • Munca suplimentară

 • Timpul de odihnă (pauza de masa și repausul zilnic, repausul săptămînal, munca în zilele de repaos, zilele de sărbătoare nelucrătoare).

        Concediile anuale:

 • Durata, programarea și modul de acordare a concediilor anuale de odihnă;
 • Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual;
 • Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite;
 • Concediu neplătit;
 • Concedii de odihnă anuale suplimentare;
 • Rechemarea din concediu.

Data seminarului: 27.01.2020, ora 09.00-14.00.

Seminarul va fi predat în limba română.

Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

Preţul: 700 lei/persoană.

 

CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Solicit să fiu înscris(ă) la Seminarul practic:Timpul de muncă și timpul de odihnă. Concediile anuale

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume/Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

Seminarul va avea loc în mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2 (str. V. Alecsandri în intersecţie cu str. Columna), persoana de contact dl Ion DARII, tel. 068118455, e-mail:director@ssmexpert.md.