Seminar ONLINE:

Salariul minim garantat în sectorul real. Concediul de odihnă anual. Timpul de muncă și odihnă.

 

În cadrul seminarului se vor aborda următoarele subiecte:

 

1. Salariul minim garantat:

- Modul de stabilire și plata a salariului;

- Stabilirea coeficienților de multiplicitate, precum și categoriilor de angajați după nivelul pregătirii profesionale;

- Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova;

- Salariazarea în condiții speciale de muncă;

- Statele de personal (elaborare, aprobare, modificare, etc).

 

2. Concediul de odihnă anual:

- Durata concediului de odihnă anual;

- Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual;

- Modul de acordare a concediilor de odihnă anuale;

- Programarea concediilor de odihnă anuale;

- Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite;

- Concediile de odihnă anuale suplimentare;

- Rechemarea din concediu.

 

3. Timpul de muncă și de odihnă:

- Evidența timpului de muncă, inclusiv a muncii prestate prin cumul, precum și în caz de cumulare a profesiilor și de îndeplinire a obligațiunilor de muncă ale salariaților temporar absenți;

- Durata redusă a timpului de muncă, timpul de muncă parțial;

- Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii; durata zilnică a timpului de muncă;

- Evidența globală a timpului de muncă;

- Munca în schimburi;

- Munca noaptea;

- Munca suplimentară

-Timpul de odihnă (pauza de masa și repausul zilnic, repausul săptămînal, munca în zilele de repaos, zilele de sărbătoare nelucrătoare).

 

4. Întrebări/ răspunsuri referitor la unele astecte ce țin de evidența personalului la nivel de unitate, precum și ultimele modificări ale legislației ce se referă la raporturile de muncă

 

Seminarul se va desfășura la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.

 

Data seminarului: 11.08.2023, ora 14.00-17.30.

Seminarul va fi predat în limba română.

Formator - Dumitru STAVILĂ, Ex-Director Inspectoratul de Stat al Muncii

Preţul: 450 lei/persoană.

 

Pentru a vă înregistra la seminar este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.   În ziua desfășurării seminarului, cu o oră înainte de seminar (ora 13.00) ve-ți primi pe email linkul de pe care să accesați seminarul online. 

Ulterior certificatele și facturile vă vor fi expediate în formă scanată la adresa de email, iar originalele le ve-ți putea ridica de la sediul nostru - Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et.2.

ATENȚIE !!!  Calculatorul de la care ve-ți vizualiza seminarul trebuie să fie dotat cu boxe sau căști (să aveți sunet).

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!