Acasă » 2019 » Noiembrie » 22 » NORME pentru elaborarea instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă
20:56
NORME pentru elaborarea instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă

NORME

pentru elaborarea instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă

    1. Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi obligatorii pentru elaborarea instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă.
    2. Instrucţiunile de de securitate și sănătate în muncă (în continuare - instrucţiuni) au aplicabilitate numai la un angajator şi cuprind cerinţe de securitate și sănătate în muncă pentru desfăşurarea unei anumite activităţi.
    3. Instrucţiunile se elaborează pentru toate funcţiile şi profesiile existente la întreprindere, instituţie, organizaţie, precum şi pentru toate lucrările desfăşurate de întreprindere, instituţie, organizaţie.
    4. Angajatorul, pentru elaborarea şi păstrarea instrucţiunilor, aprobă lista instrucţiunilor ce urmează a fi elaborate şi desemnează persoanele responsabile pentru elaborarea şi păstrarea instrucţiunilor.
    5. Lista instrucţiunilor ce urmează a fi elaborate se va întocmi pe baza statelor de personal din întreprindere, instituţie, organizaţie.
    6. Responsabili pentru elaborarea instrucţiunilor vor fi desemnate persoane care au pregătire corespunzătoare în materie de securitate și sănătate în muncă.
     7. Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele vor fi formulate pe baza normelor de securitate și sănătate în muncă, pe baza cerinţelor de de securitate și sănătate în muncă expuse de producătorul de echipamente tehnice în instrucţiunile de exploatare a acestora, precum şi  pe baza documentaţiei tehnologice.
    8. Terminologia utilizată în textul instrucţiunilor va corespunde celei ce se conţine în normele de de securitate și sănătate în muncă.
    9. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi grupate în următoarele capitole:
    a) cerinţe generale de securitate și sănătate în muncă;
    b) cerinţe de securitate și sănătate în muncă pînă la începerea lucrului;
    c) cerinţe de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrului;
    d) cerinţe de securitate și sănătate în muncă în situaţii de avarie;
    e) cerinţe de securitate și sănătate în muncă după terminarea lucrului.
    10. Capitolul "Cerinţe generale de securitate și sănătate în muncă" va reflecta:
    a) condiţiile de admitere a salariaţilor la exercitarea de sine stătător a activităţii respective (vîrsta, sexul, condiţiile de sănătate, pregătirea profesională);
    b) acţiunile orientate spre respectarea normelor de ordine internă, referitoare la locul pentru fumat şi interzicerea consumului băuturilor alcoolice, drogurilor la locul de muncă;
    c) factorii nocivi şi/sau periculoşi de producţie specifici locului de muncă, proprietăţile şi acţiunea acestora asupra organismului uman;
    d) echipamentul individual de protecţie, prevăzut pentru locul de muncă respectiv conform criteriilor de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru;
    e) cerinţele de securitate antiincendiară şi antiexplozivă;
    f) ordinea de comunicare despre orice defecţiune sau altă situaţie care poate constitui un pericol iminent de accidentare, sau despre producerea unui accident de muncă;
    g) responsabilitatea salariatului pentru încălcarea cerinţelor instrucţiunilor.
    11. Capitolul "Cerinţe de securitate și sănătate în muncă pînă la începerea lucrului" va reflecta:
    a) ordinea de pregătire a locului de muncă şi echipamentului individual de protecţie necesar;
    b) ordinea de verificare a echipamentelor tehnice, a împrejmuirilor, a dispozitivelor de semnalizare şi de blocare, a dispozitivelor de electrosecuritate, a instalaţiilor de ventilare, a instalaţiilor locale de iluminat;
    c) ordinea de verificare a materialelor utilizate în procesul de muncă (semifabricate, materie primă etc.);
    d) ordinea de primire a schimbului, în cazul procesului de muncă continuu;
    e) cerinţele de igienă a muncii.
    12. Capitolul "Cerinţe de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrului" va reflecta:
    a) procedeele de efectuare inofensivă a lucrărilor şi de utilizare inofensivă a echipamentelor tehnice;
    b) cerinţele de manipulare inofensivă a materialelor în procesul de muncă (materie primă, semifabricate etc.);
    c) modul de întreţinere a locului de muncă în stare inofensivă;
    d) principalele genuri de devieri de la regimul tehnologic normal şi procedeele de înlăturare ale acestora;
    e) acţiunile îndreptate spre prevenirea situaţiilor de avarie;
    f) cerinţele privind utilizarea echipamentului individual de protecţie.
    13. Capitolul "Cerinţe de securitate și sănătate în muncă în situaţii de avarie" va reflecta:
    a) acţiunile necesare în cazul apariţiei situaţiilor de avarie sau situaţiilor care constituie pericol iminent de accidentare;
    b) acţiunile orientate spre acordarea primului ajutor persoanelor accidentate, în cazul îmbolnăvirii spontane sau intoxicării acute.
    14. Capitolul "Cerinţe de securitate și sănătate în muncă după terminarea lucrului" va reflecta:
    a) ordinea deconectării, opririi, demontării şi deservirii fără pericol a echipamentelor tehnice, iar în cazul procesului de muncă continuu - ordinea transmiterii echipamentelor tehnice schimbului următor;
    b) ordinea de predare a locului de muncă;
    c) ordinea înlăturării deşeurilor de producţie;
    d) cerinţele de igienă a muncii.
 
 
    15. Instrucţiunile se semnează de persoanele responsabile pentru elaborare sau reexaminare şi se aprobă de către angajator.
    16. Instrucţiunile se înregistrează într-un registru , se multiplică într-un număr necesar şi se distribuie salariaţilor pentru aplicare.
    17. Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile ce nu dispun de specialişti necesari pentru elaborarea instrucţiunilor vor apela la serviciile unor persoane juridice specializate în acest domeniu.

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 
Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Vizualizări: 1013 | Adăugat de: IonDarii | Tag-uri: codul muncii, serviciu extern ssm, securitatea muncii, registre, riscuri, instructiuni, fise ssm, protectia muncii, securitate, ssm, stavila, sanatate | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar