1. Organizează cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului I de calificare;

2. Oferă consultanţă de specialitate în domeniul legislației muncii si securității si sănătații în muncă;

3. Elaborează pachetul de instrucţiuni de securitate și sănătate în  muncă pentru toate ocupațiile și lucrările desfășurate în unitate;

4. Efectuează evaluarea factorilor de risc profesional la locul de muncă, cu întocmirea fişelor de evaluare a factorilor de risc;

5. Întocmeste planul de protecţie şi prevenire;

6. Efectuează instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajarea personalului;

7. Efectuează instruirea la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic;

8. Efectuează instruirea privind securitatea incendiară la întreprindere;

9. Monitorizează efectuarea la timp şi corectă a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă a personalului angajat;

10. Monitorizează efectuarea la timp şi corectă a instruirii periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat;

11. Elaborează si intocmește fișele personale de instruire in domeniul securității și sănătății in muncă pentru toți angajații;

12. Elaboreaza și intocmește urmatoarele registre:
• Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
• Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate si sănătate în muncă;
• Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție a lucrătorilor;

13. Cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă;

14. Elaborează indicatoare de securitatea;

15. Elaborează afişe tematice privind securitatea şi sănătatea în muncă  pentru panoul informativ;

Prețul  se stabilește în dependență de numărul de lucrători și de domeniul de activitate.

Date de contact:              

Director  – Ion DARII
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51A
mob: 068118455;
e-mail: ssmexpertsrl@gmail.com
web site:
www.ssmexpert.md