ATENȚIE!!!  Începînd cu 16.03.2017 intră în vigoare noile modificări la Codul Contravențional al RM, aprobate prin Legea nr. 208 din 17.11.2016 , conform căreia unitatea convențională va constitui 50 lei, iar incalcarea legislației muncii și a legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă se va sancționa cu amendă de la 120 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, și cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 551Utilizarea muncii nedeclarate se va modifica, si va ave urmatorul continut:   Utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

De asemenea Codul Contravențional se completează, începînd cu 16.03.2017, cu articolul 552 cu următorul cuprins:
    „Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă.
    Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”