La momentul actual în RM nu este aprobată nici într-un act componența trusei medicale, este aprobată doar componența trusei medicale pentru automobile însă acea componență nu întotdeauna corespunde și la unitate. Componența trusei medicale se aprobă prin ordin la fiecare unitate în parte, în dependență de domeniul de activitate și riscurile specifice unității date.