Instrucţiunile vor fi reexaminate şi la necesitate modificate în următoarele cazuri:
    1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
    2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi;
    3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor.