Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit de angajator, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau ale postului de lucru, care nu va fi mai mare de 6 luni.
Instruirea periodică se efectuează şi în următoarele cazuri:
    1) cînd muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de zile calendaristice;
    2) cînd au fost operate modificări în instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă;
    3) în urma încălcării de către muncitor a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
    4) la reluarea activităţii după accidentul de muncă suferit de către muncitor;
    5) la executarea unor lucrări ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit al muncitorului;
    6) la lichidarea consecinţelor avariilor, calamităţilor naturale etc.;
    7) la efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru – permis;
    8) la introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificări ale echipamentului de lucru existent; 
    9) la introducerea oricărei tehnologii noi sau a unor proceduri noi de lucru;
    10) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
    11) la schimbarea locului de muncă, postului de lucru sau a lucrului în cadrul unităţii. 
Muncitorul va putea să-şi continue lucrul de sine stătător numai după verificarea cunoştinţelor lui de către conducătorul locului de muncă şi consemnarea acestui fapt în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.