În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008 și pct. 71 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor aprobat prin HG 95 din 05.02.2009, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire.

"SSM EXPERT" SRL propune cursuri de instruire în domeniul securitatății și sănătații în muncă (SSM) corespunzatoare nivelului I de calificare cu eliberarea certificatului corespunzător.

În cadrul cursurilor, temele sunt prezentate de lectori cu o vastă experiență în domeniu și au loc discuții libere pe baza suportului de curs și a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. Metodele moderne de prezentare și prelucrare a temelor de curs și materialelor informative utilizate în predarea acestor cursuri fac ca acestea să fie destul de accesibile.

Prin aceste cursuri se urmărește însușirea de către ascultători a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și dobîndirea capacităților de aplicare corectă a noțiunilor de securitate și sănătate în muncă, în activitatea desfășurată.

Cerințe pentru admiterea la cursuri: studii gimnaziale;

  • Conducătorii unităților care nu și-au asumat atribuțiile lucrătorilor desemnați;

  • Conducătorii locurilor de muncă;

  • Specialiștii și reprezentații lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM.

Durata cursurilor: 8 ore academice.

Preț: 500 lei.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea cursurilor Vă puteţi adresa la: (+373) 68 11 84 55 sau director@ssmexpert.md  .

Descarcă ancheta

Descarcă Contul de plata

Graficul Cursurilor de Instruire la I nivel de calificare in domeniul SSM 

Ordinul Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea Planului de Învăţămînt 

Extras din Lege