Au fost publicate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare aprobate prin HG 584 din 12.05.2016.

Conform acestor cerinte manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare, dacă încărcătura este: 
    1) prea mare;
    2) ridicată şi deplasată în alternare cu alte munci pînă la 2 ori pe oră şi are greutatea ce depăşeşte:
    - 30 kg pentru bărbaţi;
    - 10 kg pentru femei;
    - 4 kg pentru persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani;
    3) ridicată şi deplasată permanent pe parcursul întregului schimb de lucru şi are greutatea ce depăşeşte:
    - 15 kg pentru bărbaţi;
    - 7 kg pentru femei;
    4) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe suprafaţa de lucru şi are masa însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte:
    - 870 kg pentru bărbaţi;
    - 350 kg pentru femei;   
    5) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe podea şi are greutatea însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte:
    - 435 kg pentru bărbaţi;
    - 175 kg pentru femei;
    6) greu de mînuit şi de prins; 
    7) se află în echilibru instabil sau conţinutul se poate deplasa;
    8) se află într-o poziţie care necesită ţinerea sau manipularea ei la o distanţă de corp sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului;
    9) poate, date fiind aspectul său exterior şi/sau consistenţa sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni.