Răspunderea angajaților pentru încălcarea cerințelor de securitate şi sănătate în muncă

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea securității și sănătății în muncă persoanele cu funcţii de răspundere şi lucrătorii vinovaţi de încălcarea cerințelor privind securitatea şi sănătatea în muncă poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală.

Răspunderea disciplinară

Conform art. 206 din Codul Muncii pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertismentul;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) concedierea

Răspunderea administrativă

 Conform art. 55 din Codul Contravențional încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Răspunderea materială

Conform art. 333 din Codul Muncii lucrătorul vinovat în producerea unui accident de muncă grav sau mortal este obligat să repare prejudiciul material cauzat angajatorului daca alte acte normative nu prevăd altfel.

Totodată conform art. 335 din Codul Muncii ținînd cond de circumstanțele concrete în care a fost cauzat prejudiciul material, angajatorul este în drept să renunțe integral sau parțial la repararea acestuia de către lucrătorul vinovat.

Răspunderea penală

 Conform art. 183 din Codul Penal încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.


Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!