LEGE Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 05.04.2007 Monitorul Oficial nr.78-81/358 din 08.06.2007

LEGE cu privire la protecţia civilă nr. 271-XIII din 09.11.94 Monitorul Oficial nr.20/231 din 29.12.1994

LEGE privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267-XIII din 09.11.94 Monitorul Oficial nr.15-16/144 din 17.03.1995

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 461 din 24.03.2008 Monitorul Oficial nr.66-68/436 din 01.04.2008

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 nr. 1159 din 24.10.2007 Monitorul Oficial nr.171-174/1204 din 02.11.2007

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2008 nr. 1511 din 29.12.2007 Monitorul Oficial nr.51-54/322 din 14.03.2008

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile nr. 282 din 14.03.2005 Monitorul Oficial nr.46-50/338 din 25.03.2005

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării protecţiei civile a Republicii Moldova Nr.1146 din 13.11.2000 Monitorul Oficial nr.147-148/1258 din 23.11.2000

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile Nr. 249 din 04.05.96 Monitorul Oficial nr.40-41/329 din 20.06.1996

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM cu privire la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua Salvatorului" nr. 210 din 21.02.2002 Monitorul Oficial nr.29-31/282 din 28.02.2002

HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM cu privire la îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor nr. 67 din 23.01.2007 Monitorul Oficial nr.14-17/86 din 02.02.2007

Hotărîre Guvernului Nr. 1107 din 30.09.2008 privind uniforma şi însemnele distinctive ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial Nr. 187-188 din 17.10.2008)

Hotărîre Guvernului Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Hotărîrea Guvernului Nr. 721 din 19.11.1993 Cu privire la repartizarea şi folosinţa terenurilor

Hotărîrea Guvernului Nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale

Hotărîrea Guvernului Nr. 1340 din 04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului Nr. 202 din 14 martie 2013 Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova


Fii primul care află despre ofertele și evenimentele noastre!

Nume *:
E-mail *:

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.