Model - Ordin de aprobare a Regulamentului Intern

Model - Regulament intern al unitatii

Model - Ordin de aprobare a Graficului anual de concedii

Model - Grafic de concedii

Model - Ordin cu privire la aprobarea Statelor de personal

Model - State de personal

Model - Cerere de angajare

Model - Ordin de angajare

Model - Contract individual de munca

Model - Acord aditional la Contractul individual de munca

Model - Contract colectiv de munca

Model - Cerere de inregistrare a Contractului colectiv de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca

Model - Contract de raspundere materiala individuala deplina

Model - Fisa personala MR2

Model - Fisa personala de evidenta a cadrelor

Model - Tabela de pontaj

Model - Cerere de acordare a concediului ordinar de odihna

Model - Ordin de acordare a concediului ordinar de odihna

Model - Cerere de acordare a concediului din cont propriu

Model - Ordin de acordare a concediului din cont propriu

Model - Cerere de acordare a concediului suplimentar de odihna

Model - Ordin de acordare a concediului suplimentar de odihna

Model - Permis nominal de acces la locul de munca

Model - Cerere de demisie

Model - Ordin de demisie

Model - Ordin de concediere

Model - Ordin cu privire la transfer

Model - Registru de evidenta a ordinelor

Model - Registru de inregistrare a contractelor individuale de munca

Model - Registru de circulatie a carnetelor de munca

Model - Registru de evidenta a formularelor carnetelor de munca

Model - Registru de eliberare a permiselor nominale de acces la locul de munca

Model - Demers privind eliberarea duplicatului poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAOAM)

Model - Lista de evidenta nominala a persoanelor asigurate angajate

Model - Fisa de indatoriri functionale (Fisa Postului)

Model - Ordin de aplicare a sanctiunii disciplinare

Model - Ordin despre numirea persoanei responsabile pentru indeplinirea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca

Model - INFORMAŢIE privind disponibilizarea salariaţilor către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Model - OFERTĂ privind locurile de muncă libere către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului Chişinău 

Model - Ordin cu privire la atragerea la munca in afara orelor de program a angajatilor

Model - Ordin cu privire la acordarea zilelor libere pentru donarea singelui

Model - Ordin cu privire la acordarea concediului suplimentar platit la nasterea copilului

Model - Contract de formare profesionala

Model - Contract de confidentialitate

Model - Contract de ucenicie

Model - Ordin de numire a persoanei responsabile pentru completarea listelor de evidenta nominala a persoanelor asigurate angajate

Model - Proces verbal privind refuzul  de a face cunoştinţă cu ordinul de concediere

Model - Proces verbal privind refuzul salariatului de a oferi explicatie cu privire la incalcarea disciplinei de munca

Model - Fisa de post

Model - Contract cu privire la raspunderea materiala colectiva (de brigada) deplina

Model - Ordin cu privire la transferul angajatului la o alta munca in cadrul aceleiasi unitati

Model - Ordin cu privire la suspendarea contractului individual de munca

Model - Ordin cu privire la rechemarea angajatului din concediu de odihna

Model - Ordin cu privire la anularea ordinului de concediere


Fii primul care află despre ofertele și evenimentele noastre!

Nume *:
E-mail *:

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.