Acasă » Fişiere » Securitatea si sanatatea in munca/Oхранa труда » Cadrul legal de securitate si sanatate in munca in Moldova [ Adaugă o intrare nouă ]

Lista documentelor necesare la unitate la capitolul securitate şi sănătate în muncă
18.02.2016, 12:45

Lista documentelor necesare la unitate la capitolul securitate şi sănătate în muncă

 

 1. Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate :
 • Efectuarea instruirii introductiv generală de securitate şi sănătate în muncă;
 • Efectuarea instruirii la locul de muncă şi periodică privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Efectuarea instruirii la I grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 • Efectuarea instruirii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Acordarea echipamentului individual de protecţie;
 • Organizarea examenului medical  la angajarea în  muncă  şi  periodic  cît  şi  respectărea  condiţiilor  sanitaro-igienice  la  fiecare  loc  de  muncă;
 • Efectuarea altor activităţi pentru asigurarea unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol .
 1. Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate şi va întreprinde alte activităţi de protecţie şi prevenire (specialist SSM);
 • Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate şi vor întreprinde şi alte activităţi de protecţie şi prevenire (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă);
 • Talon de autorizare eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat care atribuie minim grupa 3 pentru persoanele care vor efectua instruirea la I grupa de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 • Alte certificate şi autorizaţii pentru persoanele care îndeplinesc lucrări cu pericol sporit (ex:  pentru sudor, macaragiu, electric, diriginte de şantier etc.).
 1. Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 2. Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;
 3. Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 4. Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:
 • Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
 • Plan de situatie cu privire la amplasarea locurilor de muncă, posturilor de lucru și echipamentelor de lucru;
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
 • Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
 • Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale.
 1. Planul anual de protecţie şi prevenire:
 • Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
 • Planul de protecţie şi prevenire.
 1. Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;
 2. Registre:
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de securitate incendiară la întreprindere;
 • Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
 • Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.
 1. Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;
 2. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

 

Alte cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la unitate:

 

 1. Indicatoare de securitate (indicatoare de avertizare, de obligativitate, de interzicere etc.);
 2. Truse medicale la fiecare loc de muncă;
 3. Stingătoare;
 4. Panou informativ (ungheraş) privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 5. Echipament individual de protecţie la necesitate;
 6. Scheme de evacuare la necesitate.

 

 

Puteţi obţine consultanţă şi ajutor pentru îndeplinirea cerinţelor indicate mai sus la nr. 068118455 sau adresa electronică: director@ssmexpert.md , persoana de contact dl. Ion DARII.

 

 

 

Sursa:  ssmexpert.md

Categorie: Cadrul legal de securitate si sanatate in munca in Moldova | Adăugat de: IonDarii | Tag-uri: instructiuni ssm, indicatoare de avertizare, tehnica bezapasnosti, securitatea muncii, evaluarea riscurilor, protectia muncii, indicatoare
Vizualizări: 1840 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map