Acasă » Fişiere » REFERATE CARTI CURSURI PROIECTE » Securitatea muncii [ Adaugă o intrare nouă ]

POLITICA STATULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
25.01.2015, 19:39

 

1. Elaborarea politicii statului în domeniul
                        securităţii şi sănătăţii în muncă 
    Politica statului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se elaborează şi se reexaminează cu consultarea patronatelor şi a sindicatelor, ţinînd cont de evoluţia reglementărilor internaţionale în acest domeniu şi de progresul tehnic.
2. Sferele de acţiune ale politicii statului în
                       domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  
    Politica statului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă include următoarele sfere de acţiune, în măsura în care ele afectează securitatea şi sănătatea lucrătorilor, mediul de lucru:
    a) conceperea, încercarea, alegerea, înlocuirea, instalarea, amenajarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor materiale ale muncii (locurile de muncă, mediul de lucru, uneltele, maşinile şi materialele, substanţele şi agenţii chimici, fizici şi biologici, procedeele de lucru);
    b) legăturile care există între componentele materiale ale muncii şi persoanele care execută sau supervizează munca, precum şi adaptarea maşinilor, materialelor, timpului de muncă, organizării muncii şi procedeelor de lucru la capacităţile fizice şi mintale ale lucrătorilor;  
    c) instruirea, inclusiv instruirea periodică, calificarea şi motivaţia lucrătorilor care participă, cu un titlu sau altul, la atingerea nivelurilor suficiente de securitate şi sănătate în muncă;
    d) comunicarea şi cooperarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la toate nivelurile, de la nivelul grupului de lucru, nivelul unităţii şi pînă la nivelul naţional.
3. Aprobarea actelor normative privind
                        securitatea şi sănătatea în muncă
    Actele normative privind securitatea şi sănătatea în muncă se aprobă de Guvern.
4. Coordonarea securităţii şi sănătăţii în muncă
    (1) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este organul central de specialitate al administraţiei publice care coordonează securitatea şi sănătatea în muncă.
        (2) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are următoarele atribuţii principale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
      a) organizează elaborarea proiectelor de acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, după consultarea patronatelor şi sindicatelor, le înaintează Guvernului spre aprobare; 
    b) asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    c) organizează elaborarea instrucţiunilor-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru anumite ocupaţii sau pentru desfăşurarea unor lucrări complexe;
    d) avizează proiectele de instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă;
    e) asigură publicarea anuală a informaţiei privind măsurile luate în realizarea politicii statului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale;
    f) asigură întreţinerea de legături cu reţeaua internaţională de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    g) reprezintă statul în relaţiile internaţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
5. Controlul aplicării prezentei legi şi a altor
                       acte normative de securitate şi sănătate în
                       muncă  
    (1) Controlul aplicării de către angajatori a prezentei legi şi a altor acte normative de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de Inspectoratul de Stat al Muncii.
    (2) Activităţile de control se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii. 

 

 

Categorie: Securitatea muncii | Adăugat de: IonDarii
Vizualizări: 1558 | Descărcări: 0 | Rating: 1.0/1
Total comentarii : 0
avatar