Acasă » Fişiere » MONITORULOFICIAL.MD-Monitorul Oficial al Moldovei » Anul 2013 [ Adaugă o intrare nouă ]

Monitorul Oficial Nr. 92-95
[ Descarcă de pe server (1.11 Mb) ] 07.06.2013, 18:02
PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

307. Decret privind rechemarea domnului Aurel BĂIEŞU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 605-VII, 22 aprilie 2013)

308. Decret privind desemnarea Prim-ministrului interimar (nr. 606-VII, 23 aprilie 2013)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

7. Decizie privind inadmisibilitatea sesizării pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Sesizarea nr. 35a/2012) (nr. 2, 12 aprilie 2013)

8. Decizie privind inadmisibilitatea sesizării pentru interpretarea articolului 46 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 41b/2012) (nr. 3, 12 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

331. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 264, 17 aprilie 2013)

332. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 12 al Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (nr. 274, 22 aprilie 2013)

333. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 886 din 6 august 2007 (nr. 275, 22 aprilie 2013)

334. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 276, 23 aprilie 2013)

335. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 277, 23 aprilie 2013)

336. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 şi a Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 279, 24 aprilie 2013)

337. Hotărîre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (nr. 281, 24 aprilie 2013)

338. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 282, 24 aprilie 2013)

339. Dispoziţie (nr. 34-d, 24 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

445. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 62, 17 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

446. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 17/3, 11 aprilie 2013)

447. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 17/4, 11 aprilie 2013)

448. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI” (nr. 17/6, 11 aprilie 2013)

449. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Societăţii cu Răspundere Limitată „ANAVIMAX BROKER ASIGURARE de VIAŢĂ” (nr. 18/6, 19 aprilie 2013)

450. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Societăţii Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. (nr. 18/7, 19 aprilie 2013)

451. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 18/8, 19 aprilie 2013)

452. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/13, 19 aprilie 2013)

453. Hotărîre cu privire la deschiderea procedurii de remediere financiară Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A. (nr. 19/1, 22 aprilie 2013)

454. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni UNIUNEA LIBRĂRIILOR „UNLIB” (nr. 17/2-O, 11 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

455. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2012 (nr. 1686, 29 ianuarie 2013)

456. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi (nr. 1687, 29 ianuarie 2013)

457. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Valul lui Vodă, municipiul Chişinău (nr. 1688, 29 ianuarie 2013)

458. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 1689, 29 ianuarie 2013)

459. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi, raionul Briceni (nr. 1690, 29 ianuarie 2013)

460. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuţi, raionul Briceni (nr. 1691, 29 ianuarie 2013)

461. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Antoneşti, raionul Cantemir (nr. 1692, 29 ianuarie 2013)

462. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Toceni, raionul Cantemir (nr. 1693, 29 ianuarie 2013)

463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi (nr. 1694, 29 ianuarie 2013)

464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul Călăraşi (nr. 1695, 29 ianuarie 2013)

465. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Călăraşi (nr. 1696, 29 ianuarie 2013)

466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi (nr. 1697, 29 ianuarie 2013)

467. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căuşeni (nr. 1698, 29 ianuarie 2013)

468. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 1699, 29 ianuarie 2013)

469. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul Criuleni (nr. 1700, 29 ianuarie 2013)

470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frasin, raionul Donduşeni (nr. 1701, 29 ianuarie 2013)

471. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 1702, 29 ianuarie 2013)

472. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 1703, 29 ianuarie 2013)

473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carahasani, raionul Ştefan-Vodă (nr. 1704, 29 ianuarie 2013)

474. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Făleşti (nr. 1705, 29 ianuarie 2013)

475. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Făleşti (nr. 1706, 29 ianuarie 2013)

476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti (nr. 1707, 29 ianuarie 2013)

477. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculeşti, raionul Floreşti (nr. 1708, 29 ianuarie 2013)

478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti (nr. 1709, 29 ianuarie 2013)

479. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 1710, 29 ianuarie 2013)

480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moleşti, raionul Ialoveni (nr. 1711, 29 ianuarie 2013)

481. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 1712, 29 ianuarie 2013)

482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova (nr. 1713, 29 ianuarie 2013)

483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălăureşti, raionul Nisporeni (nr. 1714, 29 ianuarie 2013)

484. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa (nr. 1715, 29 ianuarie 2013)

485. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 1716, 29 ianuarie 2013)

486. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Clişova, raionul Orhei (nr. 1717, 29 ianuarie 2013)

487. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1718, 29 ianuarie 2013)

488. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 1719, 29 ianuarie 2013)

489. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rîşcani, raionul Rîşcani (nr. 1720, 29 ianuarie 2013)

490. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dumbrăviţa, raionul Sîngerei (nr. 1721, 29 ianuarie 2013)

491. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 1722, 29 ianuarie 2013)

492. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca (nr. 1723, 29 ianuarie 2013)

493. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şolcani, raionul Soroca (nr. 1724, 29 ianuarie 2013)

494. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănăşeşti, raionul Străşeni (nr. 1725, 29 ianuarie 2013)

495. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 1726, 29 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

496. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 28, 4 martie 2013)

497. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013 (nr. 47, 25 martie 2013)

498. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (nr. 54, 4 aprilie 2013)

499. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013 (nr. 55, 4 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

500. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 319/13 din 12 aprilie 2013

Acte ale Consiliului de mediere al Republicii Moldova

501. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de mediere, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16 iunie 2008 (nr. 2, 17 aprilie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

502. Ordin despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (nr. 429, 16 aprilie 2013)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

503. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (nr. 76, 17 aprilie 2013)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte


Нравится
Categorie: Anul 2013 | Adăugat de: IonDarii
Vizualizări: 1346 | Descărcări: 786 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar